Terug
m

modelreglement

Een modelreglement in de zin van een VVE is een model splitsingsreglement Reglement in de splitsingsakte waarin rechten en plichten van de appartementseigenaar staan beschreven.
» Meer over splitsingsreglement
splitsingsreglement
opgesteld door de KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie). Dit reglement wordt gebruikt bij het opstellen van de splitsingsakte De notariële akte waarin een gebouw in appartementsrechten is gesplitst.
» Meer over splitsingsakte
splitsingsakte
. Er bestaan verschillende modelreglementen. In de splitsingsakte wordt meestal naar één van deze modellen verwezen.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op