Terug
s

splitsingsakte

Een gebouw waarvan verschillende appartementen los staan ingeschreven in het kadaster is gesplitst. Splitsing in appartementsrechten geschiedt door middel van een notariële akte Een ondertekend geschrift, bestemd om tot bewijs te dienen.
» Meer over akte
akte
, gevolgd door inschrijving van die akte in de openbare registers. Deze akte noemen we de splitsingsakte.

De wet somt een aantal vereisten op waaraan de inhoud van de akte van splitsing ten minste moet voldoen. Het gaat dan onder meer om de vermelding van de plaatselijke ligging van het gebouw.

Van de splitsingsakte moet worden onderscheiden het splitsingsreglement Reglement in de splitsingsakte waarin rechten en plichten van de appartementseigenaar staan beschreven.
» Meer over splitsingsreglement
splitsingsreglement
. In dit reglement staan de regels met betrekking tot de VVE  beschreven. Het splitsingsreglement maakt deel uit van de splitsingsakte.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op