Terug
o

openbare register

Voor de overdracht Overdracht is het overdragen van een recht (indien het een recht van eigendom betreft: in eigendom) aan een ander.
» Meer over overdracht
overdracht
van (en het vestigen van en beperkte rechten op) registergoederen is een notariële  akte Een ondertekend geschrift, bestemd om tot bewijs te dienen.
» Meer over akte
akte
, gevolgd door inschrijving in het daartoe bestemde openbare register vereist. Dat is meteen de belangrijkste functie van het kadaster: het vastleggen van de eigendom Het het meest omvattende recht dat men op een zaak kan hebben. Eigendom is het recht om over een zaak (stuk grond, voorwerp, hoeveelheid geld enz.) naar eigen goeddunken te beschikken.
» Meer over eigendom
eigendom
en beperkte rechten (en beslagen) op registergoederen. De wet bepaalt dan ook dat er openbare registers worden gehouden, waarin feiten die voor de rechtstoestand van registergoederen van belang zijn, worden ingeschreven.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op