Terug
e

eigendom

Eigendom (juridische eigendom) is het meest verstrekkende recht dat men op een zaak kan hebben. Het  is het recht om over een zaak (stuk grond, voorwerp, hoeveelheid geld enz.) naar eigen goeddunken te beschikken. Het staat de eigenaar vrij van de zaak gebruik te maken, mits dit gebruik niet strijdt met rechten van anderen en de op wettelijke voorschriften en regels van ongeschreven recht gegronde beperkingen daarbij in acht worden genomen.

De wet beperkt eigendom tot zaken, omdat een goed dat geen zaak is, reeds een recht is (zoals een vorderingsrecht – een recht om iets te vorderen – of een appartementsrecht Een eigendomsaandeel in een gedeelte van een gebouw (appartement) alsmede een exclusief gebruiksrecht op dat gedeelte.
» Meer over appartementsrecht
appartementsrecht
– het recht om het betreffende gedeelte van een pand exclusief te gebruiken. Van eigendom op zo’n recht kan strikt genomen niet gesproken worden.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op