Thomas van Vugt

Beslag van dochter op spullen vader onrechtmatig omdat vordering ontbreekt

Als in het vonnis is bepaald dat een partij iets moet doen op straffe van een ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Eigendomsvoorbehoud, zaaksvorming en pandrecht: AMS legt uit

Banken vestigen als zekerheid vaak een pandrecht op de voorraad van hun kredietnemers. ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Vernietiging faillietverklaring; curator nog handelingsbevoegd?

Een onderneming verliest na faillietverklaring (met terugwerkende kracht) de beheers- ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Internationaal insolventierecht: Nederlandse rechter bevoegd?

Een curator wil in een insolventieprocedure een vordering instellen tegen een ...

Lees verder
Marco Guit

Bestuurders- en aandeelhoudersaansprakelijkheid tegelijkertijd: AMS legt uit

Indien een vennootschap in financiële problemen verkeert dient de bestuurder op ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Bewindvoerder uitgescholden. Einde regeling?

De Nederlandse wet kent een insolventieprocedure die alleen geldt voor natuurlijke ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Bestuurder aansprakelijk ondanks afwezigheid bij sluiten overeenkomst?

In deze zaak worden de bestuurders van een Assurantiebedrijf persoonlijk aansprakelijk ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Paardenvleesaffaire: bestuurders persoonlijk aansprakelijk?

Een vleesverwerker uit Oss kreeg in 2013 landelijke bekendheid. Het rundvlees ...

Lees verder
Sander Schouten

Bestuurder aansprakelijk voor boedeltekort bij faillissement BV?

In deze zaak stelt de curator van een failliete Besloten Vennootschap de enig ...

Lees verder
Marco Guit

Bestuurder persoonlijk aansprakelijk na faillissement door onbehoorlijk bestuur

Een recent gepubliceerde uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden voegt ...

Lees verder
Sander Schouten

Aansprakelijkheid Raad van Toezicht van failliete stichting?

Onder omstandigheden kunnen de bestuurders van een failliete onderneming aansprakelijk ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Geen huurbescherming bij faillissement één van de huurders

Moeder en dochter huren op eigen naam samen een bedrijfsruimte. Na een aantal ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Actio pauliana: benadeling verhuurder door wanbetalende huurder?

In sommige gevallen kan een schuldeiser die door een rechtshandeling tussen zijn ...

Lees verder
Sander Schouten

Curator DA niet verplicht om advies OR in te roepen

In een recente uitspraak van de Ondernemingskamer heeft een rechter zich voor ...

Lees verder
Marco Guit

Misbruik van bevoegdheid bij eigen aanvraag faillissement?

In een recente zaak die voorlag bij het hof Amsterdam hield een afwijzing van ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Uitstel executieveiling ondanks hoge betalingsachterstand

De bank stond op het punt een woning van een particulier te veilen, omdat er sprake ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Gebod tot instemming akkoord schuldeisers mogelijk?

In een uitspraak van de rechtbank Overijssel lag de vraag voor of een weigerachtige ...

Lees verder
Sander Schouten

Komt er een doorstart bij Perry Sport en La Perla?

De afgelopen maanden zijn diverse Retail bedrijven omgevallen. Manfield, DA, V&D, ...

Lees verder
Sander Schouten

Schadevergoeding na faillissement van huurder?

Uit rechtspraak volgt dat een verhuurder in het geval van een faillissement van ...

Lees verder
Marco Guit

Curator eist afgifte Ferrari. Hoe oordeelt de rechter?

Een bv gaat in juli failliet. Tot kort voor faillissement had de bv nog een dure ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief