Paardenvleesaffaire: bestuurders persoonlijk aansprakelijk?

Een vleesverwerker uit Oss kreeg in 2013 landelijke bekendheid. Het rundvlees dat via dit bedrijf de winkelschappen had bereikt, was vermengd met paardenvlees. Dit was echter niet vermeld op het etiket. Hierop stond “100% rundvlees”. De vleesverwerker kon dit schandaal niet aan en ging failliet. De curator Een door de rechtbank aangewezen persoon die is belast met het beheer en de beschikking over het vermogen van een gefailleerde.
» Meer over curator
curator
stelde de bestuurders aansprakelijk op grond van onbehoorlijk bestuur. Advocaat insolventierecht Hidde Reitsma bespreekt de zaak.

Vordering curator wegens bestuurdersaansprakelijkheid

In de procedure stelde de curator dat er sprake was van bestuurdersaansprakelijkheid Een breed, algemeen begrip voor de aansprakelijkheid van de bestuurder van een rechtspersoon jegens ofwel die rechtspersoon of een of meer schuldeisers of andere belanghebbenden bij die rechtspersoon. De wet kent een aantal specifieke bepalingen over bestuurdersaansprakelijkheid.
» Meer over bestuurdersaansprakelijkheid
bestuurdersaansprakelijkheid
. De handelswijze van de bestuurders zou hebben geleid tot het faillissement, reden waarom de bestuurders persoonlijk aansprakelijk moeten worden gehouden voor het boedeltekort. De rechtbank is het met de curator eens. De bestuurders hebben niet betwist dat ingekocht paardenvlees werd geadministreerd op een partijnummer van rundvlees, dat het paardenvlees werd vermengd met rundvlees en dat op de etiketten niet werd vermeld dat het product paardenvlees bevatte.

Rechter: bestuurders persoonlijk aansprakelijk

De bestuurders voerden nog aan dat slechts sprake is van kleine foutjes in de administratie die onvoldoende zouden zijn voor kennelijk onbehoorlijk bestuur. Bovendien zijn deze “foutjes” nooit tijdens audits van Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit of afnemers opgemerkt. Dit verweer wordt verworpen. De rechtbank overweegt dat bestuurders zich niet achter audits van anderen kunnen verschuilen wat betreft het bewust verhullen van de vermenging van rundvlees en paardenvlees. Zelfs al hadden die anderen deze malafide praktijken wellicht kunnen ontdekken indien zij de administratie waarin het ingekochte paardenvlees was geregistreerd als rundvlees zouden hebben vergeleken met de facturen voor de inkoop van het paardenvlees.

Paardenvleesaffaire: kennelijk onbehoorlijk bestuur

De rechtbank stelt dat de paardenvleesaffaire moet worden aangemerkt als kennelijk onbehoorlijk bestuur. Het bestuur van de vleesverwerker heeft de Europese voorschriften voor vleesverwerking bewust overtreden en bestuurders moesten begrijpen dat de gevolgen voor de onderneming bij ontdekking van deze handelwijze waarschijnlijk desastreus zouden zijn.

Misstanden vleesetikettering oorzaak faillissement

De rechtbank acht het aannemelijk dat de paardenvleesaffaire een belangrijke oorzaak is geweest van het faillissement. Immers, toen de misstanden aan het licht kwamen werd al het vlees van de vleesverwerker teruggehaald en werd haar productie stilgelegd. Daarna is ook haar vergunning om vlees te verwerken afgenomen. Hierdoor kon zij geen omzet genereren en ging zij failliet. De rechtbank stelt de bestuurders op grond van artikel 2:248 BW hoofdelijke aansprakelijkheid schuldenaren gezamenlijk aansprakelijk voor een en dezelfde schuld. Betaling van de een werkt bevrijdend voor de ander, jegens de schuldeiser.
» Meer over hoofdelijke aansprakelijkheid
hoofdelijk
aansprakelijk voor het tekort in het faillissement.

Advocaat bij bestuurdersaansprakelijkheid

De faillissementsrecht advocaten van advocatenkantoor AMS hebben – als advocaat van bestuurders, maar ook in de rol van curator – een ruime ervaring op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid. Ook is hun praktijkervaring als curator buitengewoon waardevol in het kunnen inschatten van de procesrisico’s. Ook kunnen onze advocaten u bijstaan in een procedure tegen de curator.

Meer in Insolventierecht
IT-recht advocaat - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden
Bestuurder aansprakelijk voor boedeltekort bij faillissement BV?

In deze zaak stelt de curator van een failliete Besloten Vennootschap de enig bestuurder en aandeelhouder aansprakelijk voor het tekort...

Sluiten