Terug
h

hoofdelijke aansprakelijkheid

Van hoofdelijke aansprakelijkheid De gehoudenheid van een persoon of bedrijf om schade ontstaan uit een onrechtmatige daad of wanprestatie te vergoeden.
» Meer over aansprakelijkheid
aansprakelijkheid
is sprake indien twee of meer schuldenaren tezamen zijn verbonden tot een bepaalde prestatie. Bijvoorbeeld het terugbetalen van een lening. De hoofdelijke aansprakelijkheid brengt dan met zich mee dat wanneer een van de schuldenaren heeft gepresteerd (is nagekomen), ook de andere schuldenaar ten opzichte van de schuldeiser is bevrijd.

Onderlinge draagplicht bij hoofdelijke aansprakelijkheid

Hoofdelijke aansprakelijkheid kan voortvloeien uit bijvoorbeeld de wet, een overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
of uit een vonnis. Uitgangspunt is dat de schuldenaar die meer voldoet dan hem aangaat, zich voor dat meerdere kan verhalen op de andere hoofdelijk schuldenaar (regres). De onderlinge draagplicht is bij hoofdelijke aansprakelijkheid gelijk, tenzij andere afspraken zijn gemaakt.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op