Terug
o

overeenkomst

Een meerzijdige rechtshandeling Een rechtshandeling is een feitelijke handeling met rechtsgevolg.
» Meer over rechtshandeling
rechtshandeling
, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.

Een overeenkomst is (behoudens sommige uitzonderingen, zoals de koop van een woning door een particulier) vormvrij: deze kan ook mondeling worden gesloten. Ook mondelinge afspraken zijn dus rechtsgeldig en afdwingbaar, waarbij moet worden opgemerkt dat het leveren van bewijs In het Nederlandse procesrecht geldt als hoofdregel dat de rechter alleen die feiten of rechten aan zijn beslissing ten grondslag mag leggen, die in de rechtszaak aan hem ter kennis zijn gekomen of zijn gesteld en die zijn komen vast te staan.
» Meer over bewijs
bewijs
van een mondelinge overeenkomst niet altijd eenvoudig is.

Meestal wordt – om de aard en omvang van de afspraken duidelijk te maken, en om bewijsproblemen te voorkomen – een overeenkomst vastgelegd in een akte Een ondertekend geschrift, bestemd om tot bewijs te dienen.
» Meer over akte
akte
, door partijen opgesteld en ondertekend schriftelijk stuk, dat in de volksmond veelal contract Een akte (schriftelijke vastlegging) van een overeenkomst.
» Meer over contract
contract
wordt genoemd. Het bewijs van het bestaan van een overeenkomst mag evenwel niet worden verward met die eventuele schriftelijke vastlegging: het bestaan kan ook worden afgeleid uit de praktische uitvoering die partijen daaraan hebben gegeven (bijvoorbeeld leveringen en betalingen over en weer).

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op