Hidde Reitsma

Advocaat Ondernemingsrecht en insolventierecht

Hidde Reitsma

Over Hidde

Hidde is advocaat sinds 2002. Daarnaast heeft hij bijna twintig jaar ervaring als curator in faillissementen. Hidde deed bij een middelgroot Amsterdams kantoor brede ervaring op in de civiele praktijk, en specialiseerde zich in het insolventierecht, ondernemingsrecht en in het erfrecht (als vereffenaar van nalatenschappen). In 2011 richtte hij samen met drie partners AMS Advocaten op.

Ondernemingsrecht

Hidde procedeert en adviseert binnen het ondernemingsrecht vooral in zaken over bestuurdersaansprakelijkheid, aandeelhoudersgeschillen en post-closing geschillen. Hij procedeert ook regelmatig bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam.

Bovendien wordt hij met regelmaat benoemd tot vereffenaar van ontbonden vennootschappen (na heropening van de ontbinding van een vennootschap door de rechtbank, en soms na ontbinding op verzoek van het Openbaar Ministerie).


Insolventierecht

De rechtbank benoemt Hidde al bijna twintig jaar tot curator of bewindvoerder in surseances van (middel)grote ondernemingen. Door deze praktijkervaring als curator kan Hidde cliënten uitstekend praktisch en strategisch adviseren in onderhandelingen over een doorstart, of bij (dreigende) geschillen met curatoren of schuldeisers over zaken als bestuurdersaansprakelijkheid en benadeling (pauliana).

WHOA

Hidde heeft in verband met de inwerkingtreding van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) de specialisatieopleiding “Herstructureringsdeskundige” gevolgd. De WHOA biedt ondernemingen de mogelijkheid schuldeisers en aandeelhouders een akkoord aan te bieden buiten faillissement, dat door de rechter verbindend kan worden verklaard.

Hidde was betrokken bij de advisering door AMS van Duitse aandeelhoudersvereniging SdK inzake het door Steinhoff International Holdings N.V. aangeboden WHOA-akkoord, dat één van de grootste WHOA-trajecten is geweest sinds deze wet is ingevoerd.


Erfrecht

Hidde wordt ook al vele jaren door rechtbanken benoemd tot vereffenaar van nalatenschappen. In die positie heeft Hidde een veelheid aan complexe en verschillende dossiers afgewikkeld, waarin veelal sprake was van complexe schulden, van complex te gelde te maken bezit, of van complexe familieverhoudingen – en vaak van een combinatie van deze aspecten.

Hidde is vanuit deze rol na voorafgaand overleg beschikbaar om te worden voorgedragen om te worden benoemd tot vereffenaar. Voorts treedt hij regelmatig op voor executeurs, schuldeisers of erfgenamen van nalatenschappen.

Specialisatieopleidingen

Hidde voltooide twee specialisatieopleidingen aan de Grotius Academie: “Onderneming en aansprakelijkheid” en vervolgens (cum laude) de INSOLAD/Grotius-specialisatieopleiding Insolventierecht. Dit is de meest uitvoerige en complete postacademische opleiding op het gebied van het faillissementsrecht. In 2022 rondde Hidde ook de leergang Erfrecht van de AVDR af.

Rechtsgebiedenregister

Hidde heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten als hoofdrechtsgebieden geregistreerd: erfrecht, insolventierecht en ondernemingsrecht. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Kom verder
met steun van AMS

Neem contact op

Blogs van Hidde

Insolventierecht

Wetsvoorstel tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie treedt in werking

Op 15 november 2023 zal de tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie in werking ...

Lees verder
Verbintenissenrecht

Hoge Raad: zo moet rente worden behandeld bij de vereffening van een nalatenschap

Vereffening: flexibele figuur ter afwikkeling nalatenschap De Hoge Raad heeft ...

Lees verder
Procesrecht

Hoge Raad: bindend adviseur moet altijd hoor- en wederhoor toepassen

Op 2 juni 2023 heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan over bindend ...

Lees verder