Hidde Reitsma studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam en is sinds 2002 advocaat. Hij deed bij een middelgroot Amsterdams kantoor een brede ervaring op in de civiele procespraktijk, en specialiseerde zich later in het aansprakelijkheid- en ondernemingsrecht. Samen met zijn drie partners richtte hij in 2011 AMS Advocaten N.V. op.

Hidde heeft een brede interesse en gaat uitdagingen niet uit de weg. Zijn praktijk is daar de weerslag van: Hidde heeft een gevarieerde proces- en adviespraktijk. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt op het ondernemingsrecht en het insolventierecht en Hidde procedeert regelmatig bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam. Verder behandelt hij ook zaken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid, beslag- en executierecht en onroerend goed en adviseert hij het over contractenrecht, algemene voorwaarden, bedrijfsovernames en (het aangaan en de ontvlechting van) samenwerkingsverbanden zoals VOF’s en joint ventures.

Daarnaast wordt Hidde door de rechtbank regelmatig benoemd als curator in faillissementen en als bewindvoerder in surseances van betaling.

Hidde voltooide met goed gevolg de specialisatieopleiding Onderneming en aansprakelijkheid aan de Grotius Academie en in 2008 rondde hij cum laude de INSOLAD/Grotius-specialisatieopleinding Insolventierecht af. Hij is tevens lid van de Vereniging Insolventierecht Advocaten (INSOLAD) en haar internationale tak INSOL.

 

Laatste blogs van Hidde