2 min lezen

Wetsvoorstel tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie treedt in werking

NL

In het kort

 • Op 15 november 2023 treedt de tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie in werking.
 • Als gevolg daarvan zullen bij turboliquidatie meer formaliteiten in acht genomen moeten gaan worden.
 • Tot 15 november 2023 is klassieke turboliquidatie nog mogelijk.

Op 15 november 2023 zal de tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie in werking treden. Turboliquidatie is een relatief eenvoudige manier om een vennootschap te ontbinden. Wij schreven daarover al eerder op deze website een pagina en blog.

Deponering stukken bij Kamer van Koophandel

Vanaf medio november zal binnen veertien dagen na de ontbinding in het handelsregister Een register waarin ondernemingen vermeld staan met hun gegevens.
» Meer over handelsregister
Handelsregister
een aantal stukken moeten zijn ingeschreven (gedeponeerd):

 • een slotbalans met betrekking tot het boekjaar Het boekjaar van een rechtspersoon is het kalenderjaar, indien in de statuten geen ander boekjaar is aangewezen.
  » Meer over boekjaar
  boekjaar
  waarin de rechtspersoon Het BW kent geen algemene definitie van rechtspersoon.
  » Meer over rechtspersoon
  rechtspersoon
  is ontbonden en het voorgaande boekjaar als er op dat moment nog geen jaarrekening van dat jaar openbaar was gemaakt;
 • een beschrijving van de oorzaak van het ontbreken van baten op het tijdstip van de ontbinding, de wijze waarop baten te gelde zijn gemaakt en de opbrengsten zijn verdeeld en de redenen waarom schuldeisers geheel of gedeeltelijk onbetaald zijn gebleven;
 • de jaarrekeningen van de boekjaren die vooraf zijn gegaan aan het boekjaar waarin de rechtspersoon is ontbonden die nog niet openbaar zijn gemaakt en waarvan dit wel verplicht was;

Indien niet aan deze verplichtingen wordt voldaan, kan de rechtbank op verzoek van het openbaar ministerie een bestuursverbod opleggen. Bovendien moet het bestuur nadat de deponeringen zijn gedaan daarvan schriftelijk mededeling doen aan de schuldeisers.

Ontbinding vóór inwerkingtreding

De tijdelijke wet bepaalt dat voor rechtspersoon Het BW kent geen algemene definitie van rechtspersoon.
» Meer over rechtspersoon
rechtspersonen
die vóór het tijdstip van inwerkingtreding zijn ontbonden, het op het tijdstip van ontbinding geldende recht van toepassing blijft.

De klassieke turboliquidatie is dus nog slechts ruim een maand mogelijk. De verwachting is dat vele turboliquidaties zullen volgen, waarvan uiteraard wel verwacht mag worden dat die kritisch zullen worden bezien door schuldeisers en eventuele latere curatoren.

Hidde Reitsma

Hidde Reitsma

Hidde heeft een gevarieerde proces- en adviespraktijk en bezit een diepgaande kennis van het beslag- en executierecht. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt op het gebied van het ondernemingsrecht (waaronder zaken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en  bedrijfsovername), het insolventierecht, het contractenrecht en het vastgoedrecht. Volg Hidde op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence