boekjaar (mv: boekjaren)

Het boekjaar van een rechtspersoon Het BW kent geen algemene definitie van rechtspersoon.
» Meer over rechtspersoon
rechtspersoon
is het kalenderjaar, indien in de statuten De statuten vermelden bij rechtspersonen met in aandelen vermeld kapitaal het bedrag van het maatschappelijk kapitaal en het soort, aantal en het bedrag van de aandelen. Voorts bevatten de statuten bepalingen over bestuur, aandeelhoudersvergadering, een eventuele raad van commissarissen, ontbinding en vereffening.
» Meer over statuten
statuten
geen ander boekjaar is aangewezen.

Categorie

Regeling

Wetsartikel
2:10a

Gerelateerde begrippen
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, naamloze vennootschap, coöperatie, rechtspersoon