2 min lezen

vastgoedrecht

Thomas van Vugt
Thomas van Vugt
Neem contact op

Advies van een vastgoedrecht advocaat

AMS Advocaten in Amsterdam is gespecialiseerd in het vastgoedrecht. Het vastgoedrecht omvat niet alleen maar de aan- en verkoop van een huis of bedrijfspand. Ook andere aspecten die betrekking hebben op onroerende zaken en registergoederen, zoals het recht van hypotheek, vruchtgebruik of mandeligheid, vallen hieronder. Onze vastgoed advocaten bieden daarom een dienstverlening die verder gaat dan alleen het beoordelen van een koopcontract.

Koop en verkoop van onroerend goed

De meeste mensen hebben er minstens één keer in hun leven mee te maken: het (ver)kopen van een woning of een ander vastgoed object. De aan- of verkoop van onroerend goed wordt geregeld middels een koopovereenkomst. Bij woningen worden vaak standaardcontracten gebruikt. Er gelden verschillende wettelijke regels ter bescherming van de particuliere koper (bv. de wettelijke bedenktijd) waar nauwelijks van afgeweken kan worden.

In een contract worden ook de bijzonderheden die zich bij de koop voordoen neergelegd, zoals het bestaan van een erfdienstbaarheid of kettingbeding. Het is daarom erg belangrijk om u vooraf goed te laten adviseren over de inhoud en consequenties van een koopovereenkomst. AMS Advocaten biedt hierin praktisch advies en adequate begeleiding.

Verborgen gebreken en aansprakelijkheid

Het komt voor dat het (ver)kooptraject vlekkeloos verloopt maar dat er na de levering pas problemen ontstaan. Zo kan de koper na verloop van tijd gebreken ontdekken in het gekochte die hij niet kende bij het aangaan van de koopovereenkomst. De vraag rijst dan wie er aansprakelijk is voor deze verborgen gebreken.

Verder kan er sprake zijn van fouten die door de notaris of de makelaar zijn gemaakt in het begeleidingsproces, met alle gevolgen van dien. Zo kunnen onjuiste mededelingen van een makelaar tot aansprakelijkheid van de makelaar leiden.

Ook een notaris kan aansprakelijk zijn als hij zijn zorgplicht schendt. Dat is het geval als hij niet handelt zoals van een redelijk bekwaam notaris mag worden verwacht. Via het tuchtrecht of een civiele procedure kunnen de vastgoed advocaten van AMS de notaris aansprakelijk stellen voor de schadelijke gevolgen van zijn fouten.

Vereniging van Eigenaren

AMS Advocaten in Amsterdam is daarnaast gespecialiseerd in kwesties met betrekking tot de Vereniging van Eigenaren. Of het nu een geschil binnen de VvE betreft of een advies met betrekking tot het opstellen van de splitsingsakte en het huishoudelijk reglement, AMS Advocaten is van alle markten thuis.

Vastgoed advocaat in Amsterdam

De advocaten van ons kantoor hebben niet alleen veel ervaring met het onderhandelen over en het opstellen van overeenkomsten over vastgoed, maar procedeert daar ook over voor zijn cliënten, indien dat nodig is.

Nieuws-
brief

Ravel Residence