2 min lezen

aansprakelijkheid makelaar

Thomas van Vugt
Thomas van Vugt
Neem contact op

Bemiddelingsovereenkomst

De makelaar voert zijn werkzaamheden uit op basis van een bemiddelingsovereenkomst. De  bemiddelingsovereenkomst is een overeenkomst van opdracht waarbij de makelaar als opdrachtnemer zich tegenover zijn opdrachtgever verbindt om tegen loon als tussenpersoon werkzaam te zijn bij het tot stand brengen van een koopovereenkomst met betrekking tot onroerend goed. De makelaar verricht allerlei werkzaamheden die aan dat doel bijdragen: advertenties plaatsen, bezoeken afleggen, gesprekken tot stand brengen, et cetera.  De makelaar behartigt dus als bemiddelaar het belang van zijn opdrachtgever.

Makelaar aansprakelijk stellen

Als een makelaar een zodanige fout maakt dat hij toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst met zijn opdrachtgever, is het mogelijk om de makelaar met succes aansprakelijk te stellen voor de schade die daar het gevolg van is. Of een makelaar aansprakelijk is hangt af  van het antwoord op de vraag of de makelaar heeft gehandeld zoals van een redelijk bekwaam en handelend makelaar in gelijke omstandigheden mocht worden verwacht. Dat antwoord is steeds afhankelijk van de specifieke omstandigheden van het geval.

Klacht indienen tegen makelaar

Het is mogelijk om tegen een makelaar die is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Makelaars (NVM) een klacht in te dienen. In de meeste gevallen zal een klacht die gegrond wordt verklaard ook de civielrechtelijke aansprakelijkheid van de makelaar impliceren. Maar, de Hoge Raad heeft uitgemaakt dat de rechter bij het vaststellen van een beroepsfout een eigen beoordeling dient te maken en niet zonder meer kan afgaan op het oordeel van de tuchtrechter. Als de rechter bij de beoordeling van het handelen van een makelaar  tot een oordeel komt dat afwijkt van het oordeel dat de tuchtrechter, zal hij zijn oordeel zodanig moeten motiveren dat dit, ook in het licht van de beoordeling door de tuchtrechter, voldoende begrijpelijk is.

Vastgoed advocaat Amsterdam

De advocaat vastgoedrecht van AMS Advocaten hebben veel ervaring in het adviseren en procederen op het gebied van het vastgoed, waaronder zaken als de beoordeling van de aansprakelijkheid van een makelaar. Onze vastgoedrecht advocaten zijn sterk betrokken bij de zaken van hun cliënten, werken met korte lijnen en bieden scherpe tarieven.

Nieuws-
brief

Ravel Residence