Aansprakelijkheid verkopend makelaar bij schending zorgplicht

Door Hidde Reitsma in Vastgoedrecht op 3 minuten leestijd

Aansprakelijkheid verkopend makelaar bij schending zorgplicht

AMS  advocaat Een jurist die rechtsbijstand verleent en cliënten vertegenwoordigt in rechtszaken.
» Meer over advocaat
advocaat
vastgoedrecht Hidde Reitsma besprak in zijn vorige blog een rechtszaak waarin een verkoper aansprakelijk was gesteld omdat het verkochte pand kleiner was dan in de verkoopbrochure stond. In dit blog bespreekt hij het arrest waarin de Hoge Raad ingaat op de vraag in welk geval de beroepsaansprakelijkheid van een verkopend makelaar jegens de koper kan worden aangenomen.

 

 

Aansprakelijkheid makelaar: zorgplicht

Ook speelde opnieuw een rol of de makelaar een beroep kon doen op de exoneratieclausule in de verkoopbrochure. De vordering van de koper jegens de makelaar van de verkoper is gebaseerd op de zorgplicht De verplichting van een opdrachtnemer om de zorg van een goed opdrachtnemer in acht te nemen.
» Meer over zorgplicht
zorgplicht
van de makelaar ten opzichte van potentiële kopers. Het hof meende dat een redelijk bekwaam en redelijk handelend makelaar de oppervlakte eerst zelf dient op te meten voordat deze aan potentiële kopers bekend wordt gemaakt en dat de makelaar niet zonder meer mag afgaan op de juistheid van de oppervlaktegegevens die zijn opdrachtgever hem heeft verstrekt. Voorts dient hij eventuele onzekerheid over de juistheid van de oppervlaktegegevens ter kennis van potentiële kopers te brengen.

Beroepsaansprakelijkheid verkopend makelaar

De Hoge Raad oordeelt echter dat het zo simpel niet ligt: “De vraag of een makelaar die bij een transactie betrokken is, gehouden is om zelfstandig te (laten) controleren of van de opdrachtgever of een derde ontvangen gegevens die onder zijn verantwoordelijkheid aan potentiële kopers worden meegedeeld, juist zijn, kan niet in haar algemeenheid worden beantwoord. Dat antwoord is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.” Met andere woorden: er is geen vaste (vuist)regel te geven om de aansprakelijkheid De gehoudenheid van een persoon of bedrijf om schade ontstaan uit een onrechtmatige daad of wanprestatie te vergoeden.
» Meer over aansprakelijkheid
aansprakelijkheid
van de makelaar in dit soort gevallen vast te stellen. Alle specifieke omstandigheden van het geval zullen steeds een rol moeten spelen bij de beantwoording van de vragen of de makelaar aansprakelijk is, of niet.

Voorbehoud in verkoopbrochure door makelaar

De makelaar had zich jegens de koper ook nog verweerd met de stelling dat hij de oppervlaktegegevens van de verkoper zelf had gekregen, en dat de verkoopbrochure een voorbehoud bevatte over de juistheid van die gegevens. Het hof oordeelde dat dit voorbehoud de koper niet kon binden jegens de makelaar, nu er tussen de makelaar en de koper geen contractuele verhouding was ontstaan. De Hoge Raad fluit het hof echter opnieuw terug en oordeelt dat of – en zo ja, in hoeverre – een potentiële koper op de juistheid van de door een makelaar verstrekte informatie mag afgaan wel degelijk afhankelijk is van mededelingen van de makelaar over de mate waarin hij voor de juistheid van die gegevens instaat. Lees meer over de aansprakelijkheid van de makelaar.

Advocaat vastgoedrecht voor makelaar aansprakelijk stellen

AMS Advocaten in Amsterdam is specialist in het vastgoedrecht. Neem gerust contact op met een advocaat voor een vrijblijvend gesprek.

Blijf op de hoogte: de nieuwsbrief van AMS Advocaten

Elke maand de best gelezen blogs in een overzichtelijke e-mail ontvangen? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief! Gratis en vrijblijvend uiteraard!
 • * = verplicht veld
 • Hidde Reitsma - Advocatenkantoor AMS Advocaten
  Hidde Reitsma Hidde heeft een brede ervaring opgedaan in de civiele procespraktijk en specialiseerde zich later in het ondernemingsrecht en insolventierecht. Zijn gevarieerde proces- en adviespraktijk is daar de weerslag van. Volg Hidde ook op Google, LinkedIn of Twitter. Hidde is bereikbaar via e-mail en +31 (0)20-3080315.
  Volg ons op social media
  Ontvang onze nieuwsbrief
  Elke maand de best gelezen blogs in een overzichtelijke e-mail ontvangen?
  Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
 • * = verplicht veld
 • Categorieën
  Meer in Vastgoedrecht
  Vastgoed advocaat Amsterdam
  Aansprakelijkheid verkoper bedrijfspand

  Op 17 februari 2012 wees de Hoge Raad twee arresten (een tussen koper en verkoper en tussen koper en de...

  Sluiten