3 min lezen

koopovereenkomst

Thomas van Vugt
Thomas van Vugt
Neem contact op

Koopcontract opstellen

Bij de aankoop en verkoop van onroerend goed zijn de belangen altijd groot. Een correcte vastlegging van de gemaakte afspraken is dan ook een vereiste. Bij de verkoop van bijna ieder onroerend goed is wel iets bijzonders aan de hand. Te denken valt bijvoorbeeld aan de situatie dat een deel van het verkochte is verhuurd of in gebruik gegeven, dat groot onderhoud te verwachten is, of dat een verkoper juist heeft gegarandeerd dat een bepaalde belangrijke investering al is gedaan en dus niet meer te valt te verwachten (zoals het opnieuw funderen van een pand, wat in Amsterdam veelvuldig voorkomt). Onze advocaat vastgoedrecht kan het koopcontract tot in detail met u opstellen of beoordelen. Daarmee kunnen kostbare en tijdrovende procedures worden voorkomen.

Boete bij ontbinding

Bij de aankoop en verkoop van een woning kunnen diverse complicaties optreden. Zo kan het gebeuren dat de koper van een appartement de financiering niet rond krijgt en daardoor de koopsom niet kan betalen. In dat geval is in de meeste koopcontracten een boeteclausule opgenomen van 10% van de koopsom bij ontbinding van de koopovereenkomst. De rechter kan zo’n opeisbare contractuele boete overigens matigen (verlagen) als de boete onder de gegeven omstandigheden een onaanvaardbaar resultaat oplevert.

Koopcontract en bedenktijd

De koop van een huis moet, als de koper geen professional is, schriftelijk worden aangegaan. Anders is de overeenkomst niet tot stand gekomen. Dat betekent dus ook dat zowel de koper als de verkoper in principe niet kunnen afdwingen dat de overeenkomst wordt getekend, of dat een mondelinge afspraak tot koop wordt nagekomen. Bovendien heeft de koper altijd recht op drie dagen bedenktijd. Deze bedenktijd gaat in op de eerstvolgende dag nadat het door alle partijen getekende koopcontract (ook wel voorlopig koopcontract genoemd) door de koper is ontvangen. Binnen de drie dagen bedenktijd kan de koper zonder opgaaf van redenen en zonder een vergoeding te hoeven betalen van de aankoop af. Alleen de kosten van de notaris of makelaar voor het opstellen van het koopcontract kunnen in dat geval in rekening worden gebracht.

Koopovereenkomst inschrijven

Tussen het ondertekenen van het koopcontract van een woning en de notariële overdracht liggen in de meeste gevallen zeker enkele weken, en soms zelfs maanden. In de tussentijd kan er veel gebeuren: een schuldeiser van de verkoper kan bijvoorbeeld beslag leggen op het vastgoed, of de verkoper kan een beter bod krijgen, en het pand nog een keer verkopen. Of erger nog: de verkoper kan failliet gaan. De koper van onroerend goed kan de koopovereenkomst tegenwoordig echter laten inschrijven in het Kadaster. Daarmee wordt hij beschermd tegen feiten die zich voordeden na het ondertekenen van de koopovereenkomst, maar voor levering van de woning, zoals beslaglegging of verkoop. Op deze manier wordt het recht op levering, dat de koper verkrijgt, verzekerd. Een beslaglegging of verkoop na de inschrijving kan niet aan de ingeschreven koper worden tegengeworpen: hij krijgt – uiteraard na betaling van de koopsom – het pand gewoon geleverd, zonder beslag, en zonder dat een eventueel latere koper aanspraak kan maken op levering. Die eventuele tweede koper kan dan wel een schadeclaim indienen bij de verkoper, maar de eerste koper staat daar helemaal buiten.

Advocaat vastgoedrecht in Amsterdam

De advocaat vastgoedrecht van advocatenkantoor AMS in Amsterdam heeft veel ervaring in het adviseren en procederen op het gebied van het vastgoed. Onze advocaten zijn sterk betrokken bij de zaken van hun cliënten, werken met korte lijnen en bieden scherpe tarieven.

Nieuws-
brief

Ravel Residence