2 min lezen

mandeligheid

Thomas van Vugt
Thomas van Vugt
Neem contact op

Mandeligheid: mede-eigendom

Mandeligheid is een bijzondere vorm van mede-eigendom, die niet alleen door eigenaren van onroerende zaken in het leven kan worden geroepen maar ook door appartementseigenaren. Mandeligheid ontstaat wanneer een onroerende zaak, zoals een muur, een hek of een schutting, gemeenschappelijk eigendom is van twee of meer eigenaars. In de wet is een aantal vereisten opgenomen voor de vestiging van een mandeligheid. Zo moet het niet alleen gaan om gemeenschappelijk eigendom, maar moet ook de erfgrens door het midden lopen. Voorts moet de mandeligheid zijn overeengekomen in een notariële akte.

Wanneer is muur, hek of heg mandelig?

Een vrijstaande scheidsmuur, hek of heg is echter gemeenschappelijke eigendom en mandelig, als de grens van twee erven die aan verschillende eigenaars toebehoren er in de lengterichting onderdoor loopt. Hebben twee gebouwen die aan verschillende eigenaars toebehoren een gemeenschappelijke scheidsmuur, dan is deze eveneens automatisch gemeenschappelijk eigendom en mandelig.

Onderhoud en renovatie bij mandeligheid

Het Burgerlijk Wetboek (BW) bepaalt verder dat mandelige zaken op kosten van alle mede-eigenaars worden onderhouden, gereinigd en, indien nodig, vernieuwd. Op grond van deze regel kan de ene mede-eigenaar van de andere mede-eigenaar vorderen dat aan noodzakelijke vernieuwing van de mandelige zaak wordt bijgedragen. De kosten worden gelijkelijk aan de mede-eigenaars in rekening gebracht, tenzij daarvan in een aparte regeling is afgeweken. Een mede-eigenaar kan zich slechts onttrekken aan een bijdrage in deze kosten door zijn aandeel in de mandelige zaak over te dragen aan de andere mede-eigenaren. De kosten die daarmee gepaard gaan komen in beginsel voor rekening van degene die zijn aandeel overdraagt.

Vastgoed advocaat Amsterdam

De advocaat vastgoedrecht van AMS Advocaten hebben veel ervaring in het adviseren en procederen op het gebied van het vastgoed, waaronder mandeligheid. Onze advocaten zijn sterk betrokken bij de zaken van hun cliënten, werken met korte lijnen en bieden scherpe tarieven.

Nieuws-
brief

Ravel Residence