3 min lezen

Bestuurder aansprakelijk ondanks afwezigheid bij sluiten overeenkomst?

NL

In deze zaak worden de bestuurders van een assurantiebedrijf persoonlijk aansprakelijk gesteld voor hun onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
handelen. Een van de bestuurders is niet direct betrokken geweest bij het sluiten van de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
die tot schade heeft geleid. Kan hij dan wel aansprakelijk zijn? Advocaat insolventierecht Hidde Reitsma bespreekt het vonnis van de rechtbank.

Bestuurder niet aanwezig bij sluiten overeenkomst

eiser De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
» Meer over eiser
Eiser
heeft een deposito-overeenkomst gesloten met het Assurantiebedrijf en € 200.000,- gestort. gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde
Gedaagde
is bestuurder van het assurantiebedrijf en niet bij het sluiten van de overeenkomst aanwezig geweest. Nadat het Assurantiebedrijf de assurantieportefeuille verkoopt en de feitelijke bedrijfsactiviteiten staakt, gaat zij failliet. Eiser lijdt hierdoor schade en spreekt de bestuurders persoonlijk aan op grond van onrechtmatige daad Onrechtmatig handelen leidt tot aansprakelijkheid. In sommige gevallen geeft de wet aan dat een derde aansprakelijk is voor door een ander veroorzaakte schade.
» Meer over onrechtmatige daad
onrechtmatige daad
.

Bestuurders schenden zorgplicht

Op grond van de Beklamel-norm kunnen bestuurders persoonlijk aansprakelijk zijn indien hen een persoonlijk ernstig verwijt gemaakt kan worden. De rechtbank stelt vast dat eiser onvoldoende of onjuist is geïnformeerd over de inhoud van de overeenkomst. Als financieel adviseur had het Assurantiebedrijf de eiser juist moeten informeren over de risico’s en de slechte financiële positie van het bedrijf. Ook had zij eiser moeten informeren over de verkoop van de assurantieportefeuille. Dit betekent dat het Assurantiebedrijf hun zorgplicht De verplichting van een opdrachtnemer om de zorg van een goed opdrachtnemer in acht te nemen.
» Meer over zorgplicht
zorgplicht
geschonden heeft en dus ernstig verwijtbaar gehandeld heeft.

Heeft bestuurder ernstig verwijtbaar gehandeld?

De rechtbank stelt dat gedaagde als bestuurder verantwoordelijk is richting eiser. Ook als hij niet direct betrokken was bij het afsluiten van de overeenkomst en/of de advisering. Hij wist immers dat het bedrijf in financiële moeilijkheden verkeerde. Daarnaast had hij eerder al geld van zijn familie geleend en wist hij dat de eiser een klant was van het bedrijf en door de lening de grootste financier van het bedrijf zou worden. Als zorgvuldig bestuurder had hij vragen moeten stellen aan de medebestuurder over de inhoud en voorwaarde van de overeenkomst. Door niets te doen heeft hij zijn zorgplicht geschonden.

Advocaat over onderzoeksplicht als bestuurder

Uit deze uitspraak blijkt dat een bestuurder ook persoonlijk aansprakelijk kan zijn als hij niet direct betrokken is geweest bij de onrechtmatige handeling zelf. Het gaat erom dat hij verantwoordelijk is, weet dat de overeenkomst nadelig voor de klant kan zijn, daar geen onderzoek naar verricht en ook niet ingrijpt. Hierdoor kan hem persoonlijk een ernstig verwijt worden gemaakt en is hij hoofdelijke aansprakelijkheid schuldenaren gezamenlijk aansprakelijk voor een en dezelfde schuld. Betaling van de een werkt bevrijdend voor de ander, jegens de schuldeiser.
» Meer over hoofdelijke aansprakelijkheid
hoofdelijk
aansprakelijk voor de geleden schade.

Hidde Reitsma

Hidde

Hidde heeft een gevarieerde proces- en adviespraktijk en bezit een diepgaande kennis van het beslag- en executierecht. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt op het gebied van het ondernemingsrecht (waaronder zaken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en  bedrijfsovername), het insolventierecht, het contractenrecht en het vastgoedrecht Volg Hidde op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence