Terug
e

eiser

De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde
gedaagde
. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder Een openbaar ambtenaar met bijzondere bevoegdheden ten aanzien van de inleiding van procedures en tenuitvoerlegging van vonnissen.
» Meer over gerechtsdeurwaarder
gerechtsdeurwaarder
een dagvaarding De inleiding van een procedure, die tevens de oproep bevat om op een bepaalde datum bij de rechtbank te verschijnen.
» Meer over dagvaarding
dagvaarding
heeft laten betekenen aan de gedaagde. De gedaagde wordt vervolgens in de gelegenheid gesteld om te reageren op de vordering(en) van de eiser die in de dagvaarding staan.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op