eiser (mv: eisers)

De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de eis in reconventie Een gedaagde in een dagvaardingsprocedure is bevoegd een tegenvordering in te stellen. Dit wordt een eis in reconventie of tegeneis genoemd.
» Meer over eis in reconventie
gedaagde
. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding De inleiding van een procedure, die tevens de oproep bevat om op een bepaalde datum bij de rechtbank te verschijnen.
» Meer over dagvaarding
dagvaarding
heeft laten betekenen aan de gedaagde. De gedaagde wordt vervolgens in de gelegenheid gesteld om te reageren op de vordering(en) van de eiser die in de dagvaarding staan.

Categorie

Regeling

Synoniemen
verzoeker