Terug
d

dagvaarding

Een dagvaarding is een exploot Een exploot is een proces verbaal van de ambtshandeling van een deurwaarder.
» Meer over exploot
exploot
die een oproep aan de gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde
gedaagde
bevat om op een bepaalde datum in een procedure te verschijnen en om te antwoorden op de vordering die in de dagvaarding is opgenomen. Een dagvaarding in een civiele procedure moet worden uitgebracht (betekend) door een gerechtsdeurwaarder Een openbaar ambtenaar met bijzondere bevoegdheden ten aanzien van de inleiding van procedures en tenuitvoerlegging van vonnissen.
» Meer over gerechtsdeurwaarder
gerechtsdeurwaarder
.

In de wet zijn regels opgenomen over de inhoud van de dagvaarding. Zo moet eiser De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
» Meer over eiser
eiser
in de dagvaarding woonplaats kiezen in Nederland. In kantonzaken moet eiser de naam en het adres van de door hem ingeschakelde gemachtigde doen. In advocaatzaken moet de naam en het kantooradres van de door hem gestelde advocaat worden opgenomen.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op