Terug
e

exploot

Een exploot is een proces verbaal van de ambtshandeling van een deurwaarder: het leggen van beslag, het constateren van bepaalde waarnemingen, of het betekenen van een dagvaarding De inleiding van een procedure, die tevens de oproep bevat om op een bepaalde datum bij de rechtbank te verschijnen.
» Meer over dagvaarding
dagvaarding
of een ander processtuk. Het is soms geheel door de gerechtsdeurwaarder Een openbaar ambtenaar met bijzondere bevoegdheden ten aanzien van de inleiding van procedures en tenuitvoerlegging van vonnissen.
» Meer over gerechtsdeurwaarder
gerechtsdeurwaarder
opgesteld, maar niet altijd. Zo is een dagvaarding ook een exploot, en is de inhoud van de dagvaarding bijna altijd opgesteld door een ander dan de deurwaarder; de deurwaarder vult slechts de verrichte ambtshandeling in (aan wie hij een afschrift van het exploot heeft achtergelaten, en op welke datum en tijdstip dat was). Het exploot dient als bewijs In het Nederlandse procesrecht geldt als hoofdregel dat de rechter alleen die feiten of rechten aan zijn beslissing ten grondslag mag leggen, die in de rechtszaak aan hem ter kennis zijn gekomen of zijn gesteld en die zijn komen vast te staan.
» Meer over bewijs
bewijs
dat een stuk is ontvangen, en wel met inachtneming van de wettelijke formaliteiten.

De wet biedt voor de deurwaarder verschillende mogelijkheden om exploot te doen: aan de geëxploiteerde in persoon, aan een huisgenoot of aan sommige andere personen. Doet geen van deze mogelijkheden zich voor, dan laat de deurwaarder een kopie van het exploot in een gesloten envelop achter in de brievenbus.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op