Terug
o

onrechtmatig

We spreken van onrechtmatigheid als iemands handelen (of nalaten) een inbreuk op een recht oplevert, in strijd is met een wettelijke plicht of in strijd is met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijke keer betaamt. Onrechtmatig handelen wordt ook wel onrechtmatige daad Onrechtmatig handelen leidt tot aansprakelijkheid. In sommige gevallen geeft de wet aan dat een derde aansprakelijk is voor door een ander veroorzaakte schade.
» Meer over onrechtmatige daad
onrechtmatige daad
genoemd.

Vroeger stond onrechtmatig gelijk aan onwetmatig: alleen als er strijd was met een wettelijke plicht handelde iemand onrechtmatig. Sinds het arrest Lindenbaum/Cohen valt onder onrechtmatig ook het handelen in strijd met de ongeschreven rechtsnormen (hetgeen wat in het maatschappelijke verkeer betaamt). Daarom is de term onwetmatig thans beperkter dan de ruimere norm onrechtmatig.

In de wet komt de term onrechtmatig op verschillende plekken terug (onrechtmatig verkregen bewijs In het Nederlandse procesrecht geldt als hoofdregel dat de rechter alleen die feiten of rechten aan zijn beslissing ten grondslag mag leggen, die in de rechtszaak aan hem ter kennis zijn gekomen of zijn gesteld en die zijn komen vast te staan.
» Meer over bewijs
bewijs
, onrechtmatige publicatie, etc.).

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op