Blog

Accenture
Met
AMS kom
je verder
Zoek of een blog
Marcus Wester

Ontbinding van de huurkoopovereenkomst: wat is “volledige verrekening?”

Wat is huurkoop? huurkoop De koopovereenkomst waarbij de zaak wel aan koper wordt ...

Lees verder
Marcus Wester

Verjaring grondeigendom: bezitter door verhuur

Eigendom kan verkregen worden door verjaring van de rechtsvordering tot teruggave ...

Lees verder
Denise Janssen

Beroepsfout notaris bij geschillen over een eigendomsoverdracht?

Bij de aankoop van onroerend goed verloopt de betaling van de koopsom via de notaris. ...

Lees verder
Sander Schouten

Belangen eigenaar bij ontruiming gekraakt pand doorslaggevend: AMS legt uit!

Voor veel eigenaren van onroerend goed is het de grootste nachtmerrie: krakers. ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Vastgoedrecht

Verkoop echtelijke woning met toestemming rechter? Zo werkt het (niet)!

Partijen die in gemeenschap van goederen zijn getrouwd, zullen na scheiding deze ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Vastgoedrecht

Koopovereenkomst woning kan mondeling tot stand komen, maar niet altijd

Als een consument de koper is, moet een koopovereenkomst voor een woning schriftelijk ...

Lees verder
Denise Janssen
Vastgoedrecht

Wanneer matiging van een boete in een koopovereenkomst?

De veelgebruikte NVM-koopovereenkomst voor de koop van een woning bevat een boeteclausule. ...

Lees verder
Denise Janssen
Vastgoedrecht

De onderzoeksplicht van de verkoper van een gerenoveerde woning

Als de koper na de koop van een woning verborgen gebreken opmerkt, rijst de vraag ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Vastgoedrecht

Verkeerd vloeroppervlak op Funda? Zo berekent de rechter de schade!

Makelaars die zijn aangesloten bij de NVM, VBO of VastgoedPro zijn verplicht om ...

Lees verder
Sander Schouten
Vastgoedrecht

Heeft de gemeente spoedeisend belang bij ontruiming jarenlang gekraakt pand?

De gemeente Kampen vorderde onlangs in een kort geding ontruiming van een gekraakt ...

Lees verder
Marco Guit
Vastgoedrecht

Gemeente Harlingen verliest rechtszaak en moet bouwgrond terugleveren

De Hoge Raad heeft begin oktober een belangrijke uitspraak gedaan waarin de civielrechtelijke ...

Lees verder
Marcus Wester
Vastgoedrecht

Moet de verkoper makelaarscourtage betalen ondanks intrekken verkoopopdracht?

Een woningeigenaar in Didam heeft in 2015 een NVM-makelaar ingeschakeld om zijn ...

Lees verder
Marcus Wester

Geen recht van overpad door verjaring, maar eigenaar moet overpad toch dulden

In een procedure die voor de kortgedingrechter van de rechtbank Gelderland diende, ...

Lees verder
Marcus Wester
Vastgoedrecht

Burenruzie: coniferenhaag kwalificeert niet als muur

In een klassieke burenruzie over de vraag of de erfafscheiding in de vorm van ...

Lees verder
Sander Schouten
Vastgoedrecht

Het ontruimen van krakers: hoe werkt het?

Sinds de invoering in 2010 van de Wet Kraken en Leegstand is kraken altijd strafbaar. ...

Lees verder
Marco Guit
Vastgoedrecht

Woonoppervlakte huis blijkt na koop een stuk kleiner dan in verkoopbrochure stond: wat is de schade?

Een stel heeft een huis gekocht. Op Funda en in de verkoopbrochure stond dat de ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Vastgoedrecht

Geen huurcontract, wel een huurovereenkomst?

Als een erfpachter van een landgoed de canon niet meer kan betalen en grote hypotheekschulden ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Vastgoedrecht

Bruiklener heeft geen ontruimingsbescherming

Voor de rechtbank Oost-Brabant diende recent een kort geding waarbij de eigenaar ...

Lees verder
Marco Guit
Vastgoedrecht

Verborgen gebrek bij gekochte woning: wat zijn je rechten als koper?

Stel je koopt een woonhuis. Na de verhuizing ontdek je ernstige scheurvorming. ...

Lees verder
Denise Janssen
Vastgoedrecht

Wanneer begint vernietigingstermijn VvE-besluit?

Vaak wordt er vanuit gegaan dat als iemand niet op de vergadering aanwezig was, ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief