Moet de verkoper makelaarscourtage betalen ondanks intrekken verkoopopdracht?

Een woningeigenaar in Didam heeft in 2015 een NVM-makelaar ingeschakeld om zijn woning te verkopen. Afgesproken was dat de makelaar een courtage Beloning voor een door een opdrachtnemer verrichte prestatie.
» Meer over courtage
courtage
zou ontvangen van 1,2% van de koopsom. De woning heeft lang te koop gestaan, voordat het in januari 2018 lukte om een koper te vinden voor een koopsom van € 265.000,-. De verkoper heeft het bod echter afgeslagen en de opdracht De overeenkomst waarbij iemand anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst diensten verrichten voor een opdrachtgever.
» Meer over opdracht
opdracht
bij de makelaar ingetrokken. Vervolgens heeft hij de kopers zelf benaderd en de woning alsnog aan hen verkocht voor een bedrag van € 265.000,-. Als de makelaar daar lucht van krijgt, stuurt hij een nota voor zijn courtage. Advocaat Max Wester legt uit wat de rechter daarvan vond.

NVM-voorwaarden van toepassing op opdracht tot bemiddeling

In de opdrachtovereenkomst van de makelaar wordt verwezen naar de algemene voorwaarden van de NVM. Daarin staat dat als de opdracht wordt ingetrokken, geen courtage verschuldigd is. Maar er staat ook in dat als de woning na intrekking van de opdracht wordt verkocht en de makelaar kan bewijzen dat dit een gevolg is van zijn bemiddeling, dat dan wel courtage verschuldigd is. De makelaar in deze kwestie vindt dat die omstandigheid zich voordoet. Omdat de courtagenota niet werd betaald, heeft de makelaar de verkoper gedagvaard.

Rechter: makelaar had recht op courtage

De rechter vindt dat de makelaar gelijk had. De makelaar heeft namelijk alle werkzaamheden verricht die nodig waren voor de verkoop aan deze kopers. Zo heeft de makelaar de woning aangemeld op Funda, heeft hij de woning met de kopers bezichtigd, heeft hij de prijs uit onderhandeld en vervolgens een concept- koopovereenkomst De overeenkomst waarbij de verkoper zich verbindt een zaak te geven aan de koper tegen betaling van een prijs.
» Meer over koopovereenkomst
koopovereenkomst
opgesteld. Vervolgens heeft de verkoper de opdracht op 24 januari 2018 ingetrokken met een briefje van drie regels. Daarin schrijft hij alleen dat hij niet tevreden is met de dienstverlening van de makelaar. Vervolgens koopt hij op 25 februari 2018 een ander huis. Daarna neemt hij contact op met de eerdere koper en verkoopt hij de woning alsnog aan hen voor een bedrag van € 265.000,-. Onder deze omstandigheden is de verkoop het rechtstreekse gevolg van de dienstverlening van de makelaar, aldus de rechtbank.

Matiging courtage

Wel wordt de in rekening gebrachte courtage iets door de rechter gematigd. Zo had de makelaar ten onrechte 1,25% van de koopsom in rekening gebracht in plaats van 1,2%. Daarnaast heeft hij na de koop – bijvoorbeeld gedurende de bedenktijd De periode van 3 dagen waarin de consument-koper de koop van een onroerende goed kan ontbinden.
» Meer over bedenktijd
bedenktijd
– geen werkzaamheden hoeven verrichten. De koper moest echter alsnog een bedrag van € 3.630,- betalen.

More in Vastgoedrecht
groen gras
Geen recht van overpad door verjaring, maar eigenaar moet overpad toch dulden

In een procedure die voor de kortgedingrechter van de rechtbank Gelderland diende, bepaalde de rechter dat hij het niet aannemelijk...

Close