Terug
k

koopovereenkomst

De overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
waarbij de verkoper zich verbindt een zaak te geven aan de koper tegen betaling van een prijs.

De term koopovereenkomst ziet op de rechtshandeling Een rechtshandeling is een feitelijke handeling met rechtsgevolg.
» Meer over rechtshandeling
rechtshandeling
. Een koopovereenkomst kan mondeling of schriftelijk worden gesloten. Als de koop schriftelijk is aangegaan dan spreken we van een (koop) contract Een akte (schriftelijke vastlegging) van een overeenkomst.
» Meer over contract
contract
of (koop) akte Een ondertekend geschrift, bestemd om tot bewijs te dienen.
» Meer over akte
akte
. Voor de koop van onroerende zaken gelden bijzondere regels net zoals de koop waarbij een consumenten is betrokken ( consumentenkoop De koop van een roerende zaak door een particulier bij een bedrijf.
» Meer over consumentenkoop
consumentenkoop
).

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op