Terug
c

consumentenkoop

De koop van een roerende zaak Roerend zijn alle zaken die niet onroerend zijn.
» Meer over roerende zaak
roerende zaak
door een particulier bij een bedrijf. Het burgerlijk wetboek geeft de consument Een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
» Meer over consument
consument
bij een consumentenkoop veelal dwingendrechtelijke bescherming waarvan dus niet ten nadele van de consument kan worden afgeweken.

 

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op