consument (mv: consumenten)

Een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Consumentenrecht biedt de consument meer bescherming (dan professionele partijen) als het gaat om koopovereenkomsten, garanties en het gebruik van algemene voorwaarden.

Categorie

Regeling

Wetsartikel
7:5

Synoniemen
consumentenrecht

Gerelateerde begrippen
consumentenkoop