roerende zaak (mv: roerende zaken)

Roerend zijn alle zaken die niet onroerend zijn; het betreft dus een restcategorie: alleen als een zaak niet voldoet aan de definitie van roerende zaak, is een zaak onroerend.

Categorie

Regeling

Wetsartikel
3:3 lid 2

Gerelateerde begrippen
onroerende zaak