Terug
o

opdracht

Bij opdracht verricht de opdrachtnemer werkzaamheden verricht voor een ander (opdrachtgever) anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
.

De juridische vorm van opdracht is alleen van toepassing op dienstverlening (denk aan accountant, dierenarts of notaris). Ziet de opdracht op het vervaardigen van een werk van stoffelijke aard (bv. een taart of een huis) dan wordt de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
aangeduid als “aanneming”. De scheidslijn tussen een arbeidsovereenkomst en opdracht is niet altijd even helder.

In het Burgerlijk Wetboek zijn voor de overeenkomst van opdracht enkele bijzondere bepalingen opgenomen waaronder de plicht van de opdrachtnemer om te handelen als goed opdrachtnemer. Deze zorgplicht De verplichting van een opdrachtnemer om de zorg van een goed opdrachtnemer in acht te nemen.
» Meer over zorgplicht
zorgplicht
is verder uitgewerkt in de jurisprudentie.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op