Terug
a

arbeidsovereenkomst

De overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.

Iedere overeenkomst die voldoet aan deze definitie valt onder het rechtsfiguur arbeidsovereenkomst, dus ook als partijen een andere naam geven aan de overeenkomst (bijvoorbeeld overeenkomst van opdracht De overeenkomst waarbij iemand anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst diensten verrichten voor een opdrachtgever.
» Meer over opdracht
opdracht
). Als de elementen arbeid, loon en gezagsverhouding De ondergeschiktheid van de werknemer ten opzichte van de werkgever.
» Meer over gezagsverhouding
gezagsverhouding
aanwezig zijn bij een werkrelatie dan is er sprake van een arbeidsovereenkomst. Hoewel niet gebruikelijk kan een arbeidsovereenkomst ook mondeling wordt gesloten.

Het arbeidsrecht bevat voornamelijk bepalingen ter bescherming van de werknemer. Deze bepalingen zijn van dwingend recht Wetsbepalingen waarvan partijen niet (contractueel) van mogen afwijken.
» Meer over dwingend recht
dwingend recht
en zien o.a. op de wijze van loonbetaling en de wijze van het eindigen van een arbeidsovereenkomst.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op