Terug
g

gezagsverhouding

De ondergeschiktheid van de werknemer ten opzichte van de werkgever.

Gezagsverhouding is één van de drie essentialia van een arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
. Als er geen gezagsverhouding bestaat tussen werknemer en werkgever, dan is er geen sprake van een arbeidsovereenkomst (maar van een overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
van opdracht De overeenkomst waarbij iemand anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst diensten verrichten voor een opdrachtgever.
» Meer over opdracht
opdracht
of aanneming). Andersom geldt dat als er bij een opdracht sprake is van een gezagsrelatie, de werkrelatie kan worden aangemerkt als fictieve dienstbetrekking waardoor het arbeidsrecht toch van toepassing kan zijn.

Bij een gezagsrelatie gaat het erom dat de werknemer de arbeid in dienst van of volgens instructies van de werkgever verricht. De werkgever moet het gezag hebben om de arbeidstaak nader in te vullen. Dat de werknemer een grote mate van vrijheid heeft of zelfs nooit aanwijzigen krijgt van zijn baas, doet niet aan het bestaan van een gezagsrelatie af.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op