Terug
d

dwingend recht

Dwingend recht zijn wettelijke bepalingen waarvan niet mag worden afgeweken door partijen. Deze regels dienen veelal ter bescherming van een “zwakkere” partij zoals een huurder, werknemer of consument Een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
» Meer over consument
consument
. In het huurrecht zijn de meeste bepalingen die zien op de huurovereenkomst van woonruimte van dwingend recht. Hetzelfde geldt voor het arbeidsrecht.

Regelend recht

De tegenhanger van dwingend recht is het regelend recht. Van bepalingen van regelend recht mogen partijen afwijken. In principe gelden bepalingen van regelend recht slechts indien partijen niet iets anders zijn overeengekomen.

 

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op