2 min lezen

huurrecht bedrijfsruimte

Thomas van Vugt
Thomas van Vugt
Neem contact op

Advocaat huurrecht bedrijfsruimte in Amsterdam

De wet onderscheidt drie type huur: huur van een woning, een middenstandsbedrijfsruimte (zoals een winkel of horecapand) en van overige bedrijfsruimte (o.a. kantoorruimte). Voor iedere vorm van huur geldt een ander regime met name wat betreft de wijze van beëindigen van de huur.

AMS Advocaten is met name gespecialiseerd in de huur van bedrijfsruimte. Soms zijn er behalve de huurder en verhuurder ook anderen betrokken bij een huurovereenkomst, bijvoorbeeld een hypotheekhouder bij een huurbeding. Wij adviseren zowel huurder als verhuurder in de meest uiteenlopende huurgeschillen.

Huurovereenkomst middenstandsbedrijfsruimte

Een huurovereenkomst voor middenstandsbedrijfsruimte (of detailhandel) wordt over het algemeen aangegaan voor een periode van 5 + 5 jaar. Dit is wettelijk vastgelegd. Deze zogenoemde termijnbescherming geeft de ondernemer die bijvoorbeeld een winkel huurt, onder meerde kans om zijn investeringen in het gehuurde terug te verdienen.

Na de ommekomst van de eerste termijn van 5 jaar kunnen zowel huurder als verhuurder de huurovereenkomst beëindigen door opzegging. Voor de verhuurder is deze opzeggingsmogelijkheid echter wel wettelijk beperkt. Na beëindiging heeft de huurder vaak te maken met een opleveringsprocedure.

Huurrecht bedrijfsruimte: huurverhoging en huurverlaging

Behalve termijnbescherming kennen huurders van middenstandsbedrijfsruimte ook een grote mate van huurprijsbescherming. Dit wil zeggen dat een verhuurder niet zomaar de huur kan verhogen. Voor een huurprijswijziging (dus ook voor een huurverlaging) geldt een uitgebreide wettelijk procedure.

Komen partijen er onderling niet uit dan zal de kantonrechter de nieuwe huur vaststellen. Dit gebeurt meestal naar aanleiding van onafhankelijke deskundigenrapporten. Wij staan regelmatig huurder en verhuurder bij in dit soort huurprijswijzigingsprocedures.

Indeplaatsstelling en renovatie

Andere kwesties waarbij huurders en verhuurders ons advies inwinnen zijn indeplaatsstelling en geschillen rond renovatie. Iedere huurder van detailhandelbedrijfsruimte heeft het recht van indeplaatsstelling, wat wil zeggen dat bij overdracht van de onderneming de verhuurder in beginsel moet instemmen met overname van het lopende huurcontract door deze nieuwe eigenaar.

Als een verhuurder een pand wil renoveren kan een huurder verplicht zijn om hieraan mee te werken. Onder omstandigheden heeft een verhuurder zelfs het recht om de huurovereenkomst op te zeggen wegens renovatie.

Huurovereenkomst kantoorruimte

Voor kantoorruimte (en andere bedrijfsruimte die niet onder het regime van middenstandsbedrijfsruimte valt) geldt een grote mate van contractvrijheid en heeft de huurder weinig wettelijke huurbescherming. Zo bestaat er geen minimum termijn voor de huur en ook geen termijnbescherming. Na afloop van de contractuele huurtermijn kan de overeenkomst op ieder moment kan worden opgezegd door huurder of verhuurder.

Wel heeft de huurder die geconfronteerd wordt met een ontruimingsaanzegging de mogelijkheid om de rechter te vragen om ontruimingsbescherming. Als de rechter van mening is dat de belangen van de huurder door een ontruiming ernstiger worden geschaad dan de belangen van de verhuurder bij voortzetting het gebruik van de bedrijfsruimte, dan verlengt de rechter de ontruimingstermijn. Zo kan de ontruiming met maximaal drie jaar worden uitgesteld.

Nieuws-
brief

Ravel Residence