2 min lezen

huurprijswijziging

Thomas van Vugt
Thomas van Vugt
Neem contact op

Huurprijsverhoging en huurprijsverlaging

Huurders van winkelruimte (bedrijfsruimte) genieten een flinke portie huurprijsbescherming. De regels die de wet geeft over de vaststelling van de huurprijs zijn bovendien dwingend, zodat daar niet ten nadele van de huurder van kan worden afgeweken. Behalve als de rechter zijn goedkeuring heeft gegeven aan een afwijkende manier van huurprijsverhoging of huurprijsverlaging.

Verhoging of verlaging huurprijs niet op ieder moment

Als de huurder of verhuurder vindt dat de afgesproken huurprijs niet meer overeenstemt met die van vergelijkbare bedrijfsruimte in de omgeving, dan kan een advocaat huurrecht de rechter om een huurprijswijziging vragen. Aan deze procedure kleven echter de nodige haken en ogen.

Zo kan niet op ieder gewenst moment een procedure worden opgestart. In geval van een huurovereenkomst voor bepaalde tijd kan het voor het eerst na afloop van de afgesproken termijn. Maar als er sprake is van een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd, kan huurprijswijziging steeds wanneer tenminste vijf jaar zijn verstreken sinds de dag waarop de laatste huurprijs geldt, gevraagd worden.

Verplicht advies voor wijziging huurprijs

Voordat zo’n procedure kan worden opgestart, moet er wel eerst een advies van een of meer deskundigen zijn ingewonnen. Meestal zijn die deskundigen (voormalige) makelaars.

Zonder zo’n rapport neemt de rechter de zaak niet in behandeling. De rechter is strikt genomen niet gebonden aan de uitkomst van het rapport, maar neemt het vaak wel over. Als er redenen zijn om te twijfelen aan de juistheid van het rapport dan kan de rechter alsnog een deskundigenbericht gelasten. De rechtbank benoemt dan zelf een deskundige.

Vergelijkbare bedrijfsruimte (vergelijkingspanden)

Bij de vaststelling van de juiste huurprijs moet de rechter onder meer letten op de gemiddelde huurprijs van vergelijkbare bedrijfsruimte in de omgeving, zoals die vijf jaar voorafgaand aan de dag van de gang naar de rechter golden.

In de praktijk ontstaat vaak discussie tussen de huurder en de verhuurder van de bedrijfsruimte over de vraag of een bepaald pand nu wel of niet vergelijkbaar is met de bedrijfsruimte waarvan de huurprijs dient te worden vastgesteld.

Het is de rechter die daar het laatste woord in zal hebben. Een advocaat huurrecht kan uitkomst bieden. De AMS advocaat huurrecht staat zowel huurder als verhuurder bij.

Nieuws-
brief

Ravel Residence