1 min lezen

oplevering

Thomas van Vugt
Thomas van Vugt
Neem contact op

Opleveringsrapport

In de praktijk is een procedure ontwikkeld over de manier waarop het gehuurde bij het begin van de huurovereenkomst en het einde van de huurovereenkomst wordt opgeleverd. Huurder en verhuurder inspecteren en inventariseren het gehuurde en leggen hun bevindingen omtrent de staat van onderhoud, de aanwezigheid van gebreken en de aanwezige voorzieningen vast in een stuk dat meestal opleveringsrapport, opnamerapport, inspectierapport of beschrijving wordt genoemd.

Een opleveringsprocedure dient verschillende doelen. Zo is het niet alleen belangrijk om vast te leggen of de verhuurder bij het begin van de huurovereenkomst het gehuurde zonder gebreken oplevert, maar ook of de huurder bij einde van de huurovereenkomst het gehuurde zonder gebreken oplevert.

Voorinspectie en eindinspectie

Bij het begin van de huur vindt er in de meeste gevallen eenmaal een gezamenlijke opname plaats. Regelmatig is de vertrekkende huurder daar ook bij aanwezig. Bij het einde van de huurovereenkomst vinden er vaak twee inspecties plaats: een voorinspectie en een eindinspectie.

Voor zowel huurder als verhuurder is het in dit soort situaties belangrijk dat tijdig en op de juiste manier voldaan wordt aan de procedurele eisen die de wet, het huurcontract en de jurisprudentie stellen. Een advocaat huurrecht kan uitkomst bieden. De AMS Advocaat staat zowel huurder als verhuurder bij.

Nieuws-
brief

Ravel Residence