Terug
b

bedenktijd

Een consument Een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
» Meer over consument
consument
-koper van een onroerende zaak Onroerend zaken zijn o.m. de grond en gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd.
» Meer over onroerende zaak
onroerende zaak
heeft gedurende drie dagen na ontvangst van de koopakte het recht om de koop te ontbinden.

Deze bedenktijd gaat in op de eerstvolgende dag nadat het door alle partijen getekende koopcontract (ook wel voorlopig koopcontract genoemd) door de koper is ontvangen. Binnen de drie dagen bedenktijd kan de koper zonder opgaaf van redenen en zonder een vergoeding te hoeven betalen van de aankoop af.

Alleen de kosten van de notaris of makelaar voor het opstellen van het koopcontract kunnen in dat geval in rekening worden gebracht. Na deze periode kan ontbinding enkel zonder eventuele schadeplicht/boete voor de consument-koper geschieden onder omstandigheden bij wet voorzien ( wanprestatie Niet nakomen van verplichtingen uit overeenkomst maakt schadeplichtig.
» Meer over wanprestatie
wanprestatie
).

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op