onroerende zaak

Onroerend zijn de grond, de nog niet gewonnen delfstoffen, de met de grond verenigde beplantingen, alsmede de gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen of werken.

Categorieen:
Synoniemen: onroerend goed

Ondersteuning nodig?

Neem contact met ons op