onroerende zaak (mv: onroerende zaken)

Onroerend zijn de grond, de nog niet gewonnen delfstoffen, de met de grond verenigde beplantingen, alsmede de gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen of werken.

Categorie

Regeling

Wetsartikel
3:3 lid 1

Synoniemen
onroerend goed

Gerelateerde begrippen
zaak, eigendom, goed