Blog

Accenture
Met
AMS kom
je verder
Zoek of een blog
Onno Hennis
Arbeidsrecht

Overmars per direct wereldwijd geschorst door de FIFA, maar kan dat eigenlijk wel?

Vanavond werd bekend dat de FIFA technisch directeur De leidinggevende van een ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Wat wordt beschermd door het concurrentiebeding?

De zaak Dat een concurrentiebeding De contractuele beperking voor een werknemer ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Voldoet app aan schriftelijkheidsvereiste voor beëindigingsovereenkomst?

De zaak Een werknemer is op 7 juni 2021 bij zijn werkgever in dienst getreden. ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Strijd met goede trouw bij afbreken onderhandelingen over arbeidsovereenkomst

Een werkgever moet zich houden aan een schriftelijk toezegging dat een werknemer ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Beperkte uitleg bij afwijkende partijafspraak ontslag statutair bestuurder

Een bevoegd orgaan kan een statutair bestuurder van een besloten vennootschap ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Echtgenote van werknemer tankt zonder toestemming van de werkgever met de zakelijke tankpas met de privéauto: ontslag op staande voet werknemer terecht?

De rechtbank Rotterdam heeft recent een uitspraak gewezen waarin de vraag centraal ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden en studiekostenbeding

Met de inwerkingtreding van Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

De Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Op 19 juni 2019 is Richtlijn (EU) 2019/1152, betreffende transparante en voorspelbare ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Werknemer uitsluitend gebonden aan nevenwerkzaamhedenbeding bij objectieve rechtvaardigingsgrond

In een eerdere blog van dit jaar schreven wij al over de Europese richtlijn transparante ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Geschil over uitvoering CAO-bepaling afgedaan in artikel 96 Rv-procedure

Artikel 96 Rechtsvordering (Rv) biedt partijen de mogelijkheid om zelf te bepalen ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Leerkracht geeft tik aan leerling: geen ontbinding arbeidsovereenkomst

Het onderzoeken van herplaatsingmogelijkheden is een voorwaarde voor ontslag van ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Grensoverschrijdend gedrag rijinstructeur leidt tot ontslag op staande voet

Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer is helaas van alle tijden en komt overal ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Niet vernietigbare arbeidsovereenkomst leidt tot kort maar duur dienstverband

Op het moment dat een werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan met een werknemer ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

De e-mailbox van een werknemer monitoren zonder voorafgaande waarschuwing komt werkgever duur te staan

Werkgevers vragen zich soms af of zij zonder voorafgaande waarschuwing de (privé) ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Verlengde vakantie vanwege reisbeperking als gevolg van corona komt voor rekening van werkgever

Tot 1 januari 2020 luidde de hoofdregel: “geen arbeid, geen loon”. ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Te snel inzetten op beëindiging verstoorde arbeidsverhouding leidt tot afwijzing ontbindingsverzoek

Een van de gronden van het gesloten ontslagstelsel is een verstoorde arbeidsverhouding. ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Sancties bij niet naleven controlevoorschriften zieke werknemer

Op het moment dat een werknemer arbeidsongeschikt raakt, gelden er in ieder geval ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Intreden ontbindende voorwaarde leidt niet tot herplaatsingsverplichting en aanzegvergoeding

Sommige arbeidsovereenkomsten bevatten een ontbindende voorwaarde. Het doel van ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Voorkomen van precedentwerking is niet voldoende om werknemer aan concurrentiebeding te houden

Op het moment dat een werknemer na zijn dienstverband elders in dienst wil treden ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Belemmeringsverbod Waadi staat aan inroepen concurrentiebeding in de weg

Het gebeurt steeds vaker dat werkgevers werknemers detacheren om bij een klant ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief