Sander Schouten
Arbeidsrecht

Artikel 7:653 BW ook van toepassing op een anti-ronselbeding?

In een arbeidsovereenkomst kan een anti-ronselbeding worden opgenomen. In dit ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Werkgevers opgelet: beëindig een slapend dienstverband nog vóór 1 januari 2020

Tot voor kort hielden werkgevers het dienstverband na 104 weken arbeidsongeschiktheid ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

De belangenafweging bij toepassing van een eenzijdig wijzigingsbeding

In een arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Vijf opvallende ontslagzaken in 2019

We mogen alweer bijna aanschuiven voor een kerstdiner en het nieuwe jaar inluiden. ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Vrachtvliegers van Martinair naar aanleiding van een overgang van onderneming in dienst bij KLM?

Onder overgang van onderneming wordt verstaan de overgang van een economische ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Vallen alle Picnic-vennootschappen onder de cao voor het levensmiddelenbedrijf?

Op het moment dat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een cao (of ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Werkgever aansprakelijk voor de gevolgen van een tramincident?

Al jaren proberen werknemers hun werkgever aansprakelijk te stellen voor schade ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

In plaats van een bonus van € 100.000 een boete van € 700.000

Het merendeel van de arbeidsovereenkomsten bevat een bepaling over het verrichten ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Managementovereenkomst: opdracht of arbeidscontract?

Een bestuurder die voor een vennootschap werkzaamheden verricht en wordt ingeleend ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

De Wet Arbeidsmarkt in Balans treedt op 1 januari 2020 in werking

Eind vorig jaar schreven wij dat minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Betekent een dubbele rechtspositie als statutair bestuurder ook dubbel ontslag?

Een statutair bestuurder van een onderneming heeft vaak een ‘dubbele’ rechtspositie. ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Ex-topvolleyballer claimt achtergesteld loon met succes

Een werkgever kan met een werknemer overeenkomen om het genieten van periodiek ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Ontslag op staande voet geven luistert nauw

Ontslag op staande voet is de gangbare term voor een opzegging waarbij de arbeidsovereenkomst ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Het belang van een deskundigenoordeel bij een loonvorderingsprocedure

Een werknemer die ziek is, behoudt in beginsel gedurende ten minste twee jaar ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Incident binnen zorginstelling onderdeel van werkgeversaansprakelijkheid?

Voor aansprakelijkheid van de werkgever voor schade van de werknemer is vereist ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Volstaat één concurrentiebeding voor alle medewerkers met eenzelfde functie?

De motiveringseis voor het opnemen van een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Ryanair veroordeeld tot betaling van forse billijke vergoedingen aan piloten

Acht piloten van vliegtuigmaatschappij Ryanair zijn sinds vorig jaar in een juridisch ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Vervaltermijn in het arbeidsrecht soms niet fataal?

Het aantal vervaltermijnen is onder de Wet Werk en Zekerheid fors toegenomen. ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Een verblijfsovereenkomst of toch een arbeidsovereenkomst?

Wil er sprake zijn van een arbeidsovereenkomst, dan gelden er drie wettelijke ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Werkgever straks toch verplicht om een arbeidsovereenkomst met langdurig zieke werknemer te beëindigen?

Als een arbeidsovereenkomst minimaal 24 maanden heeft geduurd en de werkgever ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief