Sander Schouten
Arbeidsrecht

Niet meewerken aan beëindiging met wederzijds goedvinden leidt tot latere beëindiging van het slapend dienstverband en hogere transitievergoeding

In 2019 overwoog de Hoge Raad in het bekende Xella-arrest dat de compensatieregeling ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Belangrijke wijzigingen in arbeidsrechtland per 1 januari 2022

De eerste maand van het nieuwe jaar zit er al bijna op. Het is dan ook tijd om ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Verbod op zichtbare tatoeages in strijd met goed werkgeverschap

Het kan verkeren: waren zichtbare tatoeages op de werkvloer jaren geleden nog ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Monteur maakt auto’s stuk

Een bijzondere uitspraak van de Rechtbank Limburg van eind dit jaar: een monteur ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Weigering dragen mondkapje leidt tot ontbinding arbeidsovereenkomst

Veel werkgevers vragen zich af of zij hun medewerkers kunnen verplichten op de ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Naaktrecreatie aan boord schip reden voor ontslag kapitein?

In de laatste jaren zijn de normen voor wat betreft ongepast gedrag op de werkvloer ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Schending wederindiensttredingsvoorwaarde leidt tot vernietiging opzegging arbeidsovereenkomst

Op het moment dat een werkgever – na de ontvangen toestemming van het UWV – een ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Werkneemster ontslagen wegens vergelijking vaccinatiebeleid met Jodenvervolging op LinkedIn

Sinds het begin van de coronapandemie wordt er regelmatig hevig gediscussieerd ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Opgelegde gevangenisstraf werknemer leidt tot verstoorde arbeidsverhouding

Wat gebeurt er met een arbeidsovereenkomst als een werknemer wordt veroordeeld ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Meer dan 10.000 Uber-taxichauffeurs zijn werknemers

De discussie die de laatste jaren steeds vaker wordt gevoerd is of het businessmodel ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Tussentijds opzegbeding in vaststellingsovereenkomst leidt tot WW-uitkering

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt in principe van rechtswege. ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Schending scholingsplicht en herplaatsingsverplichting leidt tot herstel arbeidsovereenkomst

Een redelijke ontslaggrond kan zijn dat de functie van een werknemer komt te vervallen ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Hoestende en proestende werknemer die op het werk verschijnt terecht ontslagen

Vrijwel alle bedrijven in Nederland hanteren inmiddels een coronaprotocol in overeenstemming ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Onterecht ontslag na 39 jaar dienstverband leidt tot ruim half miljoen aan vergoeding

Een onterecht gegeven ontslag op staande voet kan ervoor zorgen dat een werkgever ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Kan de werknemer een gesloten beëindigingsovereenkomst aantasten?

De meest voorkomende wijze waarop een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd is de ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Leidt een intentieverklaring tot arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd?

In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt weleens de intentie opgenomen ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Schorsing concurrentiebeding bij zwaarwegende belangen werkgever?

Een werknemer die na ontslag een nieuwe baan zoekt, kan hierin worden belemmerd ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Werkgever heeft actieve informatieplicht over openstaande vakantierechten

De jaarlijkse zomervakantieperiode staat weer voor de deur. Op basis van de wet ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Is het studiekostenbeding op zijn retour?

Steeds meer werknemers willen werken aan persoonlijke groei en zelfontwikkeling ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Pizza bestellen tijdens de nachtdienst komt PI werknemer duur te staan

Een werkgever kan de arbeidsovereenkomst met de werknemer laten ontbinden wegens ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief