Nynke Noordmans
Arbeidsrecht

Monteur maakt auto’s stuk

Een bijzondere uitspraak van de Rechtbank Limburg van eind dit jaar: een monteur ...

Lees verder
Nynke Noordmans
Arbeidsrecht

Weigering dragen mondkapje leidt tot ontbinding arbeidsovereenkomst

Veel werkgevers vragen zich af of zij hun medewerkers kunnen verplichten op de ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Naaktrecreatie aan boord schip reden voor ontslag kapitein?

In de laatste jaren zijn de normen voor wat betreft ongepast gedrag op de werkvloer ...

Lees verder
Nynke Noordmans
Arbeidsrecht

Schending wederindiensttredingsvoorwaarde leidt tot vernietiging opzegging arbeidsovereenkomst

Op het moment dat een werkgever – na de ontvangen toestemming van het UWV – een ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Werkneemster ontslagen wegens vergelijking vaccinatiebeleid met Jodenvervolging op LinkedIn

Sinds het begin van de coronapandemie wordt er regelmatig hevig gediscussieerd ...

Lees verder
Nynke Noordmans
Arbeidsrecht

Opgelegde gevangenisstraf werknemer leidt tot verstoorde arbeidsverhouding

Wat gebeurt er met een arbeidsovereenkomst als een werknemer wordt veroordeeld ...

Lees verder
Nynke Noordmans
Arbeidsrecht

Meer dan 10.000 Uber-taxichauffeurs zijn werknemers

De discussie die de laatste jaren steeds vaker wordt gevoerd is of het businessmodel ...

Lees verder
Nynke Noordmans
Arbeidsrecht

Tussentijds opzegbeding in vaststellingsovereenkomst leidt tot WW-uitkering

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt in principe van rechtswege. ...

Lees verder
Nynke Noordmans
Arbeidsrecht

Schending scholingsplicht en herplaatsingsverplichting leidt tot herstel arbeidsovereenkomst

Een redelijke ontslaggrond kan zijn dat de functie van een werknemer komt te vervallen ...

Lees verder
Nynke Noordmans
Arbeidsrecht

Hoestende en proestende werknemer die op het werk verschijnt terecht ontslagen

Vrijwel alle bedrijven in Nederland hanteren inmiddels een coronaprotocol in overeenstemming ...

Lees verder
Nynke Noordmans
Arbeidsrecht

Onterecht ontslag na 39 jaar dienstverband leidt tot ruim half miljoen aan vergoeding

Een onterecht gegeven ontslag op staande voet kan ervoor zorgen dat een werkgever ...

Lees verder
Nynke Noordmans
Arbeidsrecht

Kan de werknemer een gesloten beëindigingsovereenkomst aantasten?

De meest voorkomende wijze waarop een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd is de ...

Lees verder
Nynke Noordmans
Arbeidsrecht

Leidt een intentieverklaring tot arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd?

In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt weleens de intentie opgenomen ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Schorsing concurrentiebeding bij zwaarwegende belangen werkgever?

Een werknemer die na ontslag een nieuwe baan zoekt, kan hierin worden belemmerd ...

Lees verder
Nynke Noordmans
Arbeidsrecht

Werkgever heeft actieve informatieplicht over openstaande vakantierechten

De jaarlijkse zomervakantieperiode staat weer voor de deur. Op basis van de wet ...

Lees verder
Nynke Noordmans
Arbeidsrecht

Is het studiekostenbeding op zijn retour?

Steeds meer werknemers willen werken aan persoonlijke groei en zelfontwikkeling ...

Lees verder
Nynke Noordmans
Arbeidsrecht

Pizza bestellen tijdens de nachtdienst komt PI werknemer duur te staan

Een werkgever kan de arbeidsovereenkomst met de werknemer laten ontbinden wegens ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Kantonrechter: ontslag op grond van kantoorgeruchten onterecht!

Een werknemer wordt op staande voet ontslagen. Hij zou volgens zijn werkgever ...

Lees verder
Nynke Noordmans
Arbeidsrecht

Mag een werknemer erop vertrouwen dat een leaseauto een vaste arbeidsvoorwaarde is?

Deze vraag is niet 1,2,3 te beantwoorden. Een arbeidsvoorwaarde is in principe ...

Lees verder
Nynke Noordmans
Arbeidsrecht

Kan een strafrechtelijke veroordeling in de privésfeer reden zijn voor ontslag?

Een werknemer is op grond van de wet verplicht zich als een goed werknemer op ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief