2 min lezen

Naaktrecreatie aan boord schip reden voor ontslag kapitein?

NL

In de laatste jaren zijn de normen voor wat betreft ongepast gedrag op de werkvloer behoorlijk aangescherpt. Was vroeger een ongevraagde schoudermassage door een collega nog een ‘onschuldige’ handeling, nu is dit grensoverschrijdend gedrag. Aan de kapitein van een vrachtschip die zich regelmatig door matrozen liet masseren, was deze ontwikkeling kennelijk geheel voorbijgegaan. Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten bespreekt de arbeidsrechtelijke gevolgen van dit grensoverschrijdende gedrag aan de hand van een recent vonnis.

Massage en zonnebaden

De kapitein in kwestie vertrok in juli 2020 met een gastanker uit Zuid-Korea voor een reis van 4 maanden. Na de reis vernam de werkgever, de beheerder van de handelsvloot, dat de kapitein regelmatig naakt lag te zonnen op het bovendek. Ook liet de kapitein zich tegen betaling masseren door matrozen aan boord.

Verwijtbaar handelen?

De werkgever vond dit gedrag onacceptabel en eiste direct dat de kapitein hiermee zou stoppen. De kapitein, die het gedrag erkende, zei dat hij er nimmer eerder op aan was gesproken en dit al jaren deed. De kapitein betuigde spijt en beloofde de naaktrecreatie te staken. Ondanks de gemaakte beloften van de kapitein, wenste de werkgever het dienstverband te beëindigen: het vertrouwen was te zeer beschadigd. De werkgever vorderde ontbinding wegens verwijtbaar handelen van de kapitein, subsidiair wegens een verstoorde arbeidsverhouding.

Gedrag ongewenst, niet verwijtbaar

De kantonrechter vindt ook dat de naaktrecreatie van de kapitein ongewenst gedrag oplevert. Dergelijk gedrag tast niet alleen het gezag van de kapitein als hoogste in rang aan boord van het schip aan, maar het gedrag past bovendien niet in het huidige tijdsgewricht. De rechter wijst nog maar eens op de Me-Too discussie. Maar de kapitein is nimmer eerder op het gedrag aangesproken en er is geen sprake van seksueel overschrijdend gedrag. Nu de kapitein tevens heeft toegezegd te zullen stoppen, is er volgens de rechter geen sprake van verwijtbaar handelen.

Duurzaam verstoorde arbeidsverhouding?

Van een verstoorde arbeidsverhouding, de tweede ontbindingsgrond, is volgens de rechter evenmin sprake. Voor een ontbinding van een arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
moet er sprake zijn van een ernstig en duurzaam verstoorde arbeidsverhouding. Het genoemde duurzaamheidscriterium betekent dat partijen tenminste constructieve en reële pogingen gedaan moeten hebben om te onderzoeken of de verstoorde relatie nog te herstellen is. Bijvoorbeeld door gesprekken of mediation. Hiervan is in deze kwestie geen sprake. De werkgever heeft onmiddellijk het vertrouwen in de kapitein opgezegd zonder een kans te geven om zijn gedrag aan te passen.

Instandlating arbeidsovereenkomst

Bij gebrek aan gronden wijst de kantonrechter het ontbindingsverzoek De procedure bij de kantonrechter om een arbeidsovereenkomst te ontbinden.
» Meer over ontbindingsverzoek
ontbindingsverzoek
af. Dit brengt met zich mee dat de arbeidsovereenkomst tussen partijen in stand blijft. De kapitein mag dus weer meevaren al doet hij zich er goed aan zijn kleding voortaan aan te houden!

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence