Terug
o

ontbindingsverzoek

Bij de kantonrechter kan ontbinding van de arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
worden gevraagd wegens gewichtige reden Dringende redenen of veranderingen in de omstandigheden.
» Meer over gewichtige reden
gewichtige reden
. Dit ontbindingsverzoek kan zowel door werknemer als werkgever worden gedaan. Zo kan een dienstverband worden beëindigd zonder inachtneming van de opzegtermijn.

De behandeling van het verzoek begint niet later dan 4 weken na indiening van het verzoekschrift Zaken die niet met een dagvaarding beginnen, worden ingeleid met een verzoekschrift. De wet verbindt een aantal minimumvereisten aan de inhoud van een verzoekschrift.
» Meer over verzoekschrift
verzoekschrift
. De mogelijkheid om in rechte ontbinding te vragen mag nimmer in een arbeidsovereenkomst worden uitgesloten. Wel mag worden afgesproken dat een ander dan de gewone rechter (bijvoorbeeld een arbiter) de bevoegdheid krijgt de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Het ontbindingsverzoek mag geen verband houden met de aanwezigheid van een opzegverbod Situaties waarin een werkgever niet is toegestaan een arbeidsovereenkomst op te zeggen.
» Meer over opzegverbod
opzegverbod
.

Indien de kantonrechter het verzoek toewijst, bepaalt hij in een beschikking Uitspraak in een verzoekschriftprocedure
» Meer over beschikking
beschikking
wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt. Tegen deze beschikking staat geen hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
open.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op