verzoekschrift

In het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering staat welke zaken met een verzoekschrift moeten worden ingeleid in plaats van met een dagvaarding De inleiding van een procedure, die tevens de oproep bevat om op een bepaalde datum bij de rechtbank te verschijnen.
» Meer over dagvaarding
dagvaarding
. De wet verbindt een aantal minimumvereisten aan de inhoud van een verzoekschrift. Een verzoekschrift wordt ingediend bij de bevoegde rechtbank.

De rechter bepaalt normaal gesproken vervolgens de datum en het tijdstip waarop de mondelinge behandeling plaatsvindt. De wet bepaalt ook welke belanghebbende door hem worden opgeroepen. Dat gebeurt in de meeste gevallen door middel van een brief met daarbij een kopie van het verzoekschrift. De beslissing op een verzoekschrift wordt geen vonnis maar een beschikking Uitspraak in een verzoekschriftprocedure
» Meer over beschikking
beschikking
genoemd.

Categorieen:
Synoniemen: rekest, request

Ondersteuning nodig?

Neem contact met ons op