Terug
v

verzoekschrift

Een verzoekschrift wordt ook wel aangeduid als request. Een verzoekschrift leidt een procedure in, net zoals een dagvaarding De inleiding van een procedure, die tevens de oproep bevat om op een bepaalde datum bij de rechtbank te verschijnen.
» Meer over dagvaarding
dagvaarding
. In het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering staat welke procedures met een verzoekschrift moeten worden ingeleid in plaats van met een dagvaarding. Zaken die betrekking hebben op het personen- en familierecht zoals een echtscheiding worden in een verzoekschriftprocedure geregeld, maar ook bijvoorbeeld de ontbinding van een arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
.

De wet verbindt een aantal minimumvereisten aan de inhoud van een verzoekschrift. Een verzoekschrift wordt ingediend bij de bevoegde rechtbank. De rechter bepaalt normaal gesproken vervolgens de datum en het tijdstip waarop de mondelinge behandeling plaatsvindt. De wet bepaalt ook welke belanghebbende door hem worden opgeroepen. Dat gebeurt in de meeste gevallen door middel van een brief met daarbij een kopie van het verzoekschrift. De beslissing op een verzoekschrift wordt geen vonnis maar een beschikking Uitspraak in een verzoekschriftprocedure
» Meer over beschikking
beschikking
genoemd.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op