beschikking (mv: beschikkingen)

Een beschikking is een rechterlijke uitspraak gedaan in een verzoekschriftprocedure (niet te verwarren met een vonnis, hetgeen een uitspraak in een dagvaardingsprocedure is).

 

Categorie
,

Regeling

Wetsartikel
261 e.v.