Terug
h

hoger beroep

Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter. De rechter in hoger beroep is, net als de rechter in de eerste aanleg, een feitenrechter.

De advocaat van de eiser De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
» Meer over eiser
eiser
die in hoger beroep gaat tegen een vonnis kan zijn eis of de juridische grondslag van zijn eis veranderen. Ook worden er in hoger beroep regelmatig getuigen gehoord die niet in de eerste aanleg zijn gehoord. Hoger beroep staat niet open voor vorderingen lager dan € 1.750,-.

Hoger beroep in een dagvaardingsprocedure wordt ingesteld bij dagvaarding De inleiding van een procedure, die tevens de oproep bevat om op een bepaalde datum bij de rechtbank te verschijnen.
» Meer over dagvaarding
dagvaarding
; die hoeft de gronden van het beroep niet te bevatten. Hoger beroep in een verzoekschriftprocedure wordt ingesteld door indiening van een appelrekest. Dat moet in de regel wel de gronden van het beroep bevatten. De termijn waarbinnen hoger beroep kan worden ingesteld is in principe drie maanden, berekenen vanaf de dag van de uitspraak van het vonnis. De eerste dag van de termijn is de eerste dag na die van de uitspraak. De termijn is soms een maand (bijvoorbeeld in VVE-zaken). De termijn van hoger beroep tegen een vonnis in kort geding is vier weken.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op