Terug
g

gewichtige reden

Voor een verzoek tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
bij de kantonrechter heb je een gewichtige reden nodig. Onder gewichtige redenen vallen dringende redenen en veranderingen in de omstandigheden.

Van een dringende reden Een gedraging van een werknemer die zodanig is dat van de werkgever niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.
» Meer over dringende reden
dringende reden
is sprake als er zich zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer voordoen dat de werkgever in redelijkheid de arbeidsovereenkomst niet in stand kan laten (bijvoorbeeld diefstal of geweld op de werkvloer).

Veranderingen in de omstandigheden is een restcategorie waaronder allerlei omstandigheden vallen zoals bedrijfseconomische redenen, niet (voldoende) functioneren van de werknemer of verstoorde arbeidsrelatie.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op