Terug
o

opzegverbod

Situaties waarin het een werkgever niet is toegestaan een arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
op te zeggen.

In de wet is een lijst met opzegverboden opgenomen die primair tot doel hebben om discriminatie tegen te gaan. De meest voorkomende zijn het opzegverbod wegens ziekte en tijdens zwangerschap. Opzegverboden zijn ook van toepassing op arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Een opzegging door de werkgever welke in strijd is met een opzegverbod is vernietigbaar,

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op