3 min lezen

Schorsing concurrentiebeding bij zwaarwegende belangen werkgever?

NL

Een werknemer die na ontslag een nieuwe baan zoekt, kan hierin worden belemmerd door de werking van een concurrentie- en/of relatiebeding Een relatiebeding is een afspraak tussen een werkgever en een werknemer die de werknemer verbiedt na het einde van de arbeidsovereenkomst werkzaam te zijn voor klanten of relaties van de werkgever.
» Meer over relatiebeding
relatiebeding
. Deze bedingen zijn erg gebruikelijk in arbeidscontracten. Wordt een werknemer onredelijk benadeeld in de mogelijkheid een baan te vinden, dan kan de rechter een dergelijk beding schorsen of vernietigen. Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten legt aan de hand van een recente uitspraak uit welke belangenafweging de rechter hierbij maakt.

Ontslag door werkneemster

De werkgever in dit geschil houdt zich bezig met de refurbishing van apparaten van een aantal specifieke merken. Werkneemster werkt al jaren voor werkgever. In haar arbeidscontract is o.m. een concurrentie- en relatiebeding opgenomen. Werkneemster neemt op een gegeven moment ontslag en wil vervolgens als zelfstandige bedrijven gaan adviseren over (refurbished) apparatuur. Hiermee bevindt zij zich echter in hetzelfde vaarwater als haar voormalig werkgever en is het concurrentiebeding dus van toepassing. Zij vraagt daarom in kort geding schorsing van de bedingen.

Vernietiging concurrentiebeding

Een concurrentie- en relatiebeding beperkt de werknemer in zijn bevoegdheid om na het einde van de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
op zekere wijze werkzaam te zijn. Op grond van artikel 7:653 lid 3 BW kan de rechter een concurrentiebeding De contractuele beperking voor een werknemer om na beëindiging van het dienstverband werkzaam te zijn in concurrerende functies of in een zekere aan de werkgever gerelateerde branche.
» Meer over concurrentiebeding
concurrentiebeding
geheel vernietigen als het beding niet noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen. De rechter kan het beding ook (geheel of gedeeltelijk) vernietigen als de werknemer, in verhouding tot het te beschermen belang van de werkgever, onbillijk wordt benadeeld. De rechter weegt de belangen van partijen af.

Belangen werkgever

Welke belangen de werkgever heeft bij een concurrentiebeding kan per geval verschillen. Maar doorgaans is het kernbelang gelegen in de vrees voor benadeling doordat de werknemer kennis draagt van bedrijfsgeheimen en persoonlijk contact heeft gehad met klanten of andere relaties van de werkgever. Andere factoren die bij de belangenafweging meewegen zijn de duur van het dienstverband, de omstandigheid dat het dienstverband op initiatief van de werknemer is geëindigd en de omstandigheid dat de werkgever in belangrijke mate heeft geïnvesteerd in de opleiding en deskundigheid van de werknemer.

Belangen werknemer

Aan de zijde van de werknemer kan onder meer de mogelijkheid van een positieverbetering een rol spelen. Andere factoren die in het voordeel van de werknemer kunnen uitvallen zijn bijvoorbeeld het feit dat de werknemer ernstig nadeel ondervindt bij het vinden van ander werk, het grondrecht Fundamentele rechten van de mens zoals in Nederland vastgelegd in de Grondwet.
» Meer over grondrecht
grondrecht
op vrije arbeidskeuze en de duur van de arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
.

Zwaarwegende bedrijfsbelangen

In dit geval wijst het hof het verzoek van de werkneemster om het concurrentiebeding te schorsen af. Volgens het hof is voldoende aannemelijk geworden dat de bedingen vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen noodzakelijk zijn. De werkgever is werkzaam in een nichemarkt. Zij is niet actief in de gehele markt voor refurbished apparaten maar opereert in een kleine deelmarkt daarvan. Het heeft werkgever jaren gekost om een klantenbestand op te bouwen en zij beschikt over unieke kennis binnen deze bijzonder niche. Werkneemster heeft uit hoofde van haar dienstverband ook veel ervaring en kennis opgedaan in deze niche.

AMS Advocaten bij geschil concurrentiebeding

Het hof acht voorts niet aannemelijk dat werkneemster met haar ervaring en kwaliteiten geen passend werk kan vinden buiten deze nichemarkt. Het concurrentiebeding ziet namelijk alleen op een beperkt deel van de markt. Ook wijst het hof erop dat het de keuze van werkneemster zelf is geweest om ontslag te nemen. De gevolgen hiervan komen dus voor haar rekening.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence