Terug
c

concurrentiebeding

Een concurrentiebeding beperkt de werknemer om na beëindiging van het dienstverband gedurende een bepaalde periode werkzaam te zijn in concurrerende functies of in een zekere aan de werkgever gerelateerde branche.

Een concurrentiebeding beschermt de werkgever tegen het meenemen van klanten en/of bedrijfsgegevens door een ex-werknemer naar een concurrent. Ook beperkt het concurrentiebeding de werknemer in het opzetten van eigen onderneming in dezelfde bedrijfstak. Een concurrentiebeding is alleen geldig indien deze schriftelijk is overeengekomen met een meerderjarige werknemer. In het concurrentiebeding moet op grond van arbeidsrecht worden vermeld welke werkzaamheden er precies onder vallen.

De rechter heeft de mogelijkheid op verzoek van de werknemer een concurrentiebeding geheel of gedeeltelijk te vernietigen als de werknemer door het beding onbillijk wordt benadeeld. Zo kan de rechter de duur van het beding of de geografische omvang beperken. Hoewel er geen maximale duur in de wet is opgenomen, blijkt uit de rechtspraak dat een duur van 1 a 2 jaar redelijk wordt geacht. Een beding met een langere duur kan dus door de rechter worden beperkt.

In de arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
wordt een concurrentiebeding dikwijls samen met een relatiebeding Een relatiebeding is een afspraak tussen een werkgever en een werknemer die de werknemer verbiedt na het einde van de arbeidsovereenkomst werkzaam te zijn voor klanten of relaties van de werkgever.
» Meer over relatiebeding
relatiebeding
opgenomen. Tevens is het gebruikelijk dat er een boete staat op overtreding van een concurrentiebeding.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op