Terug
r

relatiebeding

Een relatiebeding is een afspraak tussen een werkgever en een werknemer die de werknemer verbiedt na het einde van de arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
werkzaam te zijn voor klanten of relaties van de werkgever.

Een relatiebeding lijkt op een concurrentiebeding De contractuele beperking voor een werknemer om na beëindiging van het dienstverband werkzaam te zijn in concurrerende functies of in een zekere aan de werkgever gerelateerde branche.
» Meer over concurrentiebeding
concurrentiebeding
, maar het is niet hetzelfde. Het concurrentiebeding beperkt de werknemer om na het einde van de arbeidsovereenkomst op een bepaalde manier werkzaam te zijn. Het relatiebeding brengt niet zo’n beperking met zich mee, maar het verbiedt de werknemer om die werkzaamheden voor de klanten of relaties van zijn oud-werkgever te verrichten.

Een relatiebeding geldt vaak gedurende een bepaalde periode (bijvoorbeeld een of twee jaar), en soms is afgesproken dat de werknemer een boete moet betalen als hij het relatiebeding overtreedt. De rechter kan zowel de periode waarvoor het relatiebeding geldt alsook de hoogte van de boete matigen.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op