Terug
g

grondrecht

Grondrechten zijn fundamentele rechten van de mens. Grondrechten worden ook wel mensenrechten genoemd. In Nederland zijn grondrechten vastgelegd in de Grondwet. Voorbeelden van grondrechten zijn de vrijheid van meningsuiting, recht op privacy, kiesrecht en recht op gelijke behandeling.

Klassieke en sociale grondrechten

Grondrechten kunnen worden onderverdeeld in klassieke grondrechten en in sociale grondrechten.Klassieke grondrechten bieden de burgers met name bescherming tegen de overheid, zoals het recht van vrije meningsuiting. Sociale grondrechten leggen opdrachten voor de overheid vast om voorzieningen te treffen voor het maatschappelijk functioneren van de burger, zoals recht op huisvesting, zorg en onderwijs.

Botsing van grondrechten

Bij veel rechtszaken over vrijheid van meningsuiting is er sprake van een botsing van grondrechten. Het gaat dan dikwijls om een botsing tussen enerzijds het beschermde recht op eerbiediging van eer en goede naam en anderzijds het recht op vrijheid van meningsuiting. Welk belang in het concrete geval zwaarder weegt, hangt af van de concrete omstandigheden van het geval.
Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op